11 februari 2019

SGP stemt voor het klimaatbestendig centrumplan Wezep

 

SGP stemt voor het klimaatbestendig centrumplan Wezep

In de raadsvergadering van 31 januari 2019 is gesproken over het klimaatbestendig centrumplan voor Wezep (KC-plan Meidoornplein en omgeving). De SGP heeft hiermee ingestemd.

Het klimaatbestendig centrumplan Wezep kan al snel gelinkt worden aan het landelijk debat over het klimaatakkoord. Een onderwerp dat op dit moment erg actueel is. Als SGP willen we dat juist niet doen. Het gaat hier om een lokaal plan. Wél willen we opmerken dat als het gaat om klimaat, we het hoofd koel moeten houden. De te nemen maatregelen moeten in verhouding blijven met de kosten. Maar bovenal zijn wij afhankelijk van God, onze Schepper. De vraag is in welke mate de mens invloed heeft op het klimaat, omdat God nog altijd regeert en er niets gebeurt buiten Zijn wil om. Echter, dit ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving.

Het klimaatbestendig centrumplan Wezep is een gevolg van de rioolinspecties.Uit de rioolinspecties bleek dat de kwaliteit van het riool in Wezep slecht is. Er moet iets gebeuren en maatregelen zijn noodzakelijk tussen nu en 10 jaar. De keuze is: renoveren of het riool vervangen. De raad heeft besloten om het riool te vervangen en daarnaast de wijk waterrobuust en klimaatbestendig te herinrichten.

De SGP heeft hier ook mee ingestemt. Redenen hiervoor zijn onder andere dat de wateroverlast in Wezep een punt van zorg is. Het is nodig om hiervoor maatregelen te nemen. De kans op wateroverlast neemt door dit plan ook in andere delen van Wezep af. Daarnaast neemt verontreiniging van oppervlaktewater door overstortend rioolwater af en wordt de rioolwaterzuivering ontlast. Door alleen te renoveren zou dit niet bereikt worden.

De warmtevoorziening ziet de SGP los van dit plan. Zo staat het ook in het besluit. Dat een eventueel besluit meegenomen wordt in het komende proces is voor de SGP positief.

Tot slot heeft de SGP aandacht gevraagd voor de communicatie omtrent het plan. Hier moet het college goed op letten bij de uitvoering. Het besluit heeft immers concrete impact op de leefomgeving van mensen. Daarom is zorgvuldigheid wat de SGP betreft belangrijk.