30 januari 2015

SGP steunt goedkeuring startersleningen

In haar vergadercyclus van deze maand heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het verstrekken van startersleningen aan starters op de woningmarkt.

 

Met het verstrekken van de startersleningen komen er mogelijkheden voor de doelgroep van de starters op de woningmarkt. Hierdoor kunnen personen die niet eerder een woning in eigendom hebben gehad, een extra financiële lening afsluiten. Het doel van deze starterslening is dat het kopen van een woning voor deze doelgroep eerder mogelijk zal worden, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Een dergelijke starterslening overbrugt namelijk het verschil tussen het benodigde bedrag voor de aankoop van een woning en het hypotheekbedrag dat geleend kan worden volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De starterslening wordt tevens verstrekt onder deze NHG, dus Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) staat borg voor de lening, waardoor het risico voor de gemeente Oldebroek bijzonder klein is.

 

De SGP is groot voorstander van deze startersleningen, welke voortvloeien uit een aanvaarde motie uit de raadsvergadering van april 2013, welke destijds mede door de SGP is ingediend.

De verwachting bij de startersleningen is dat deze bijdragen aan het vlot trekken van de woningmarkt. Deze woningmarkt zal mede gestimuleerd kunnen worden door vraaggericht te bouwen, zoals ook in het verkiezingsprogramma van de SGP is opgenomen en ook vertaald naar het gesloten bestuursakkoord.

 

De SGP hoopt en verwacht dat dit besluit mag bijdragen aan het verder ontplooien van bouwactiviteiten en daarmee de leefbaarheid in onze gemeente, waardoor bestaande en nieuwe inwoners van onze gemeente hier een woonplaats zullen kunnen vinden.

 

Namens de SGP fractie,

Alfred van Loo