5 juli 2022

SGP steunt uitbreiding ‘de Schaapskooi’

Goede onderwijshuisvesting is van belang voor onze kinderen. Daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar ook als het geld gaat kosten? Dat was de vraag in de raadsvergadering van 30 juni met betrekking tot de uitbreiding van de basischool ‘de Schaapskooi’ in Wezep.

Om nieuwbouw en verbouw van scholen te betalen is er een reserve onderwijshuisvesting. Dit geld is specifiek daarvoor gereserveerd. Hieruit wordt ook de uitbreiding van ‘de Schaapskooi’ gefinancierd.

De SGP had meteen aangegeven een voorstander te zijn om dit krediet te geven. Kinderen verdienen het en ouders moeten keuzevrijheid hebben. Een leerlingenstop is voor ons onbespreekbaar. Ook het onderbrengen van klassen bij een andere school of in een ander gebouw is niet een lange termijn oplossing. Ook units plaatsen is dat niet.

Dat we nu afwijken van beleid met de daarbij behorende onderbouwing heeft de instemming van de SGP. Wel moet het beleid zo snel mogelijk aangepast worden. In tussentijd moeten ook andere scholen gelijke kansen krijgen als het gaat om uitbreidingsverzoeken. De kwaliteit van onderwijs en onderwijshuisvesting moet voorop staan.