4 november 2013

SGP vindt beantwoording college inzake Kamasutra teleurstellend.

De fractie van de SGP heeft kennis genomen van de het besluit van het college om zich achter het richtlijnen van de Reclame Code Commissie te stellen. Dat betekent concreet, dat de reclameposter voor de sexbeurs Kamasutra hun plek in de gemeente zullen blijven krijgen. Dit is iets waar de fractie zich onmogelijk in kan vinden. Het kan volgens haar niet zo zijn, dat een reclame voor het bezoek aan deze sexbeurs in de openbare ruimte tegen de wens van de meerderheid van de burgers maar moet worden toegelaten. De Reclame Code Commissie heeft over de poster van afgelopen oktober geen uitspraak gedaan, dus is er geen bewijs dat de  bedoelde reclame de toets van de kritiek kan doorstaan. Bovendien is het hoogst twijfelachtig dat dit soort reclame past in het algemeen maatschappelijk beeld over “goede zeden”. De aanduiding “dame in lingerie” vinden we wel getuigen van creativiteit, maar weinig van realiteitszin.

Wat ons bijzonder treft, is het feit dat het college geen opening biedt om een gesprek aan te gaan met de exploitant van de desbetreffende bushokjes. Waar in het gemeentelijk beleid het overleg centraal staat met burger, bedrijven etc., laat het college het hier schijnbaar afweten. Het kan voor ons niet zo zijn dat de identiteit van kernen in onze gemeente moeten worden beschadigd door dit soort reclame. De SGP zal het college hierop verder bevragen.

Peter van Duijn