10 maart 2018

SGP voorstander van uitbreiden begraafplaats Oosterwolde

 

In de raadsvergadering van 8 maart jl. Is er gesproken over de uitbreiding van de begraafplaats in Oosterwolde. In het voorstel van het college van burgemeester en wethouders werd gesproken over de aankoop van gronden aan de West- en Oostzijde.

De SGP is een groot voorstander van het uitbreiden van de begraafplaats. De afgelopen jaren heeft de SGP hier meermaals de aandacht voor gevraagd. Uitbreiding naar de Oost- en Westzijde ziet de SGP niet zitten. De gronden aan de Noordzijde hebben wat de SGP betreft de voorkeur. Deze gronden zijn al van de gemeente en passen ook in het bestemmingsplan. Daarom heeft de SGP samen met de CU, het CDA, de PvdA, de ABO en de VVD een wijziging op het voorstel ingediend, waarbij de Noordzijde wordt ontwikkeld en de grond aan de Westzijde om strategische redenen gekocht wordt. Het gewijzigde voorstel werd aangenomen, waardoor de uitbreiding van de begraafplaats in Oosterwolde een feit is, terwijl de gevolgen voor de buurtbewoners beperkt blijven.

Namens de SGP-fractie,

Rik van de Beek