25 januari 2014

Spoed achter realisering verbeterde ontsluiting H2O

De lokale economie is belangrijk voor de gemeente Oldebroek om een aantrekkelijke woongemeente te blijven. De SGP wil daarom economische activiteiten stimuleren. Een betrokken samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven is daarvoor nodig. Goed contact met het MKB en ondernemingsverenigingen is daarom belangrijk. Het is goed om overleg tussen gemeenten en bedrijven te ondersteunen en daar waar mogelijk te versterken.

Bedrijven trekken bedrijven aan, met als gevolg dat er meer werkgelegenheid komt. Het bedrijventerrein H2O moet wat de SGP betreft dan ook zo snel mogelijk vol met bedrijven. Daarbij rekening houden met de belangen van de inwoners van Hattemerbroek is volgens de SGP noodzakelijk. Om te zorgen dat het bedrijventerrein vol raakt, moet het bedrijventerrein H2O onder andere aantrekkelijk gemaakt worden voor bedrijven van buiten onze gemeente. Als SGP willen we dat bereiken door een goede ontsluiting van het bedrijventerrein op de snelweg en concurrerende grondprijzen.
 
De ontsluiting van het bedrijventerrein H2O op de snelweg is een van de voorwaarden om het project bedrijventerrein H2O te doen slagen. Wat de SGP betreft is het dan ook alle hens aan dek om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Bedrijvigheid is goed voor de werkgelegenheid en stimuleert de lokale economie waardoor de gemeente Oldebroek een aantrekkelijke woongemeente kan blijven.
 
Erik Doornwaard
Lijsttrekker SGP-Oldebroek