15 oktober 2023

Toetsingskaders aanvragen sportverenigingen en culturele instellingen

In de commissievergadering van september jl. is het toetsingskader besproken met betrekking tot aanvragen van sportverenigingen en culturele instellingen. Deze aanvragen hebben betrekking op garantstellingen, leningen of investeringsbijdragen van de gemeente. In de raad van 28 september is dit kader vastgesteld.

De SGP is voorstander van een duidelijk toetsingskader, zodat aanvragen op een eenduidige manier worden beoordeeld. Echter is de SGP wel van mening dat de kwaliteit van de aanvragen op peil moet zijn.

Om dit te bereiken heeft de SGP de wethouder verzocht om aanvullend duidelijke kaders te geven aan de kwaliteit van de financieel adviseur van de instellingen als ook aan de uit te voeren werkzaamheden door deze adviseur.

Een kwalitatief goede toets van een aanvraag, voordat deze ingediend wordt bij de gemeente, helpt de vereniging of instelling bij het nemen van een goede beslissing en zal er uiteindelijk ook toe leiden dat het aanvraag proces efficiënter zal verlopen.

De wethouder heeft aan de SGP de toezegging gedaan dat hij deze suggestie zal meenemen.