25 april 2017

Uitbreiding ICT-samenwerking met Nunspeet en Elburg gewenst

 

Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag 17 november is het onderwerp gemeenschappelijke regeling (GR) I-dienst aan de orde geweest. Het voorstel beoogt de samenwerking op het gebied van ICT te formaliseren die de gemeente Oldebroek op dit moment heeft met de gemeenten Hattem en Heerde.

Kanttekeningen die de SGP bij dit voorstel zette waren onder andere dat er nog steeds onderzocht wordt wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn voor de bedrijfsorganisatie van Nunspeet en Elburg en er in tussentijd wel een gemeenschappelijke regeling ingesteld wordt met Hattem en Heerde. Daarnaast dat er unanimiteit moet zijn voor toetreding van andere gemeenten en het als laatste dat er aanvullende voorwaarden aan gesteld kunnen worden.

Al in 2015 bij de begrotingsbehandeling heeft de SGP aangegeven zorgen te hebben over het onderwerp ICT en hebben we opgeroepen het onderwerp voortvarend op te pakken in NEO-verband. De wethouder gaf toen aan dat het wat haar betreft NEO plus Hattem en Heerde zou worden. Dat is nu nog steeds niet gelukt. We hadden gehoopt dat de wethouder haar wens van destijds had verwezenlijkt.

Heerde heeft een vetorecht afgedwongen als het gaat om aansluiten van andere gemeenten. Uit ambtelijke beantwoording blijkt dat een vetorecht verlenen aan een bestuurslid (in dit geval dus een gemeente) zich slecht verdraagt met de wettelijke verantwoordelijkheid van het bestuur als collectief en niet past bij de samenwerkingsgedachte wat de basis vormt onder de I-dienst. Dit geeft ons als SGP zorgen. De vraag is volgens de SGP dan ook gerechtvaardigd hoe hecht is de samenwerking?

De SGP heeft tijdens de raadsvergadering gevraagd aan het college om Nunspeet en Elburg te blijven enthousiasmeren en te stimuleren om aan te sluiten bij deze GR. Daarbij moet ingezet worden dat dezelfde voorwaarden blijven gelden voor toetredende gemeenten als de huidige samenwerkende gemeenten. Want uit voorliggende stuk blijkt dat er aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden aan gemeenten die aan willen haken. Het kan niet zo zijn dat er straks door de GR onmogelijke voorwaarden gesteld worden aan Nunspeet en Elburg waardoor die niet kunnen toe treden. De SGP heeft mede namens de CU een motie ingediend waarin dit verwoord wordt. ABO, CU en SGP stemden voor de motie waardoor een raadsmeerderheid deze motie heeft aangenomen.

Onze wens is dat vijf gemeenten deel uit maken van deze gemeenschappelijke regeling. Als gemeente Oldebroek werken we al lang met de gemeenten Hattem en Heerde op dit gebied samen. En al eerder hebben we middels een motie aangegeven deze samenwerking te willen voortzetten. Dat de i-dienst geformaliseerd moet worden is de SGP volstrekt duidelijk en dat dit ook in het belang is van de gemeente Oldebroek is doorslaggevend. Of onze samenwerkende partners ook zo voor samenwerking zijn zal de tijd ons leren.

Namens de SGP-fractie,

Erik Doornwaard