19 februari 2015

van H2O naar Elburg?

persbericht gemeente Oldebroek;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek vraagt de gemeente-raad of er een verkenning moet komen naar samenwerking met Elburg. Zelf voelt het college daar wel voor. Er blijkt op dit moment geen draagvlak voor een bestuurlijke fusie tussen Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O), al dan niet aangevuld met Elburg en/of Epe. Dit constateert Oldebroek onder meer op basis van brieven uit Hattem en Heerde.


Balans opmaken rond samenwerking H2O
In de bestuursovereenkomst ‘Samen Verantwoordelijk’ heeft de gemeente Oldebroek vorig jaar haar keuze voor H2O herbevestigd. Zij heeft beide samenwerkingspartners Hattem en Heerde gevraagd om voor het kalenderjaar 2015 ook duidelijkheid te bieden. Die duidelijkheid is wat het college betreft gekomen: een bestuurlijke fusie H2O zit er gezien de reacties niet in.
Met de gemeenteraad van Oldebroek is afgesproken dat begin 2015 de balans rond de samenwerking H2O zal worden opgemaakt. Op basis van brieven uit Hattem en Heerde blijkt dat er op dit moment bij hen geen draagvlak is voor een bestuurlijke fusie H2O (al dan niet samen met Elburg en/of Epe). Gemeente Oldebroek moet zich daarom herbezinnen op samenwerking. Naast de huidige standpunten van Hattem en Heerde over H2O wil het gemeentebestuur ook het onlangs uitgekomen regionaal rapport ‘Sterk Bestuur’ van de provincie en de VNG-afdeling Gelderland, bij de herbezinning betrekken.


Overwegingen voor samenwerking
Het college deelt in een raadsvoorstel 'Hoe verder met samenwerking' een aantal overwegingen met de raad. De eerste is om de huidige samenwerking binnen H2O op bedrijfsvoering (o.a. een gezamenlijke I-dienst en uitkeringsadministratie) voor te zetten. Daarnaast oppert het college het idee om praktische vormen van samenwerking in bedrijfsvoering én beheer met Elburg te verkennen. Op regionaal niveau streeft het gemeentebestuur van Oldebroek naar een samenvoeging van Regio Noord Veluwe (RNV) en Strategische Alliantie Veluwe Noord. Met als doel een krachtige strategische en beleidsmatige regionale samenwerking. Oldebroek ziet in dit streven in Elburg een bondgenoot.


Richtinggevende uitspraken
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: "We vragen de raad om richtinggevende uitspraken te doen over de samenwerking nu de bestuurlijke fusie H2O er niet meer in zit. We stellen voor om met Elburg praktische vormen van samenwerking te gaan verkennen. Elburg is een buurgemeente waar we al jaren goede relaties mee onderhouden. Elburg heeft dezelfde schaalgrootte als Oldebroek.