11 december 2014

Verhoogde voetgangersoversteekplaats

persbericht gemeente Oldebroek;

 

Op dinsdag 10 december 2014 is een verhoogde voetgangersoversteekplaats geopend bij basisschool de Wegwijzer aan de Schiksweg in Oosterwolde. Dit is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking van de school, de politie, ouders, een buurtbewoner en de gemeente Oldebroek. Met de aanleg van de verhoogde voetgangersoversteekplaats en de inzet van verkeersbrigadiers kunnen leerlingen van de basisschool op een veilige manier oversteken vlakbij hun school.

 

Een politieagent in opleiding onderzocht de verkeerssituatie bij de basisschool aan de Schiksweg voor zijn opleiding. Hieruit kwam naar voren dat een voetgangersoversteekplaats gewenst was, om de verkeersveiligheid te vergroten. Om dit te realiseren hebben de school, ouders, een buurtbewoner (mede namens stichting dorpsbelang Oosterwolde), de politie en de gemeente de handen ineengeslagen. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd, snelheidsmetingen verricht en verkeersbrigadiers gezocht en opgeleid. De verkeersbrigadiers helpen de leerlingen met het veilig oversteken. Hier worden nog extra vrijwilligers voor gezocht.

 

Feestelijke opening

Op dinsdag 10 december 2014 is de voetgangersoversteekplaats feestelijk geopend door leerlingen van de school, ouders en de politie. Namens de gemeente was wethouder Lydia Groot aanwezig. “De leerlingen van de school hadden een mooie slinger gemaakt, die ik samen met een leerling mocht doorknippen. Het is een succesvol project geworden door de goede samenwerking met elkaar. Als we er samen de schouders onder zetten kunnen we heel wat bereiken”, vertelt wethouder Lydia Groot.