13 maart 2014

Verkiezingsfolder SGP Oldebroek

tekst folder;

De SGP neemt de waarden en normen die God ons voorhoudt in de Bijbel als uitgangspunt.

Met De Bijbel als basis wil de SGP streven naar een goed evenwicht tussen individuele belangen en die van de samenleving in zijn geheel. De SGP ziet de grote waarde in van het christelijk geloof voor onze samenleving. De SGP staat voor een overheid die rekening houdt met Gods geboden. Christelijke waarden en normen horen in de publiekeruimte tot uiting te komen. De zondag als dag van God is een dag waarop de mens mag rusten. Opening van winkels op zondag is funest voor het welzijn van onze gemeenschap.

De gemeentelijke overheid moet garant staan voor keuzevrijheid bij het vragen naar jeugd- dan wel ouderen zorg door onze burgers. Er moet ruimte blijven in hetgemeentelijke zorgaanbod voor identiteitsgebonden zorg. In het gezin wordt de basis gelegd voor een goed functioneren van mensen in de maatschappij. Hulpverlening dient ook bij het gezin te beginnen en het welzijn van het gezin als uitgangspunt te nemen. Het gezin is de basis van de samenleving en zorgt voor toekomstbestendig beleid.

Burgerparticipatie moet leiden tot meer verantwoordelijkheid door burgers voor eigen omgeving. Hierdoor is er minder overheid nodig. De samenleving krijgt ruimte om zonder allerlei overheidsbemoeienis zich te ontwikkelen. Dit vraagt van de gemeente dat ze glashelder communiceert en de burger motiveert zodat hij/zij participeert. De SGP ziet ‘Oldebroek voor mekaar’ als een grote kans om verder te komen. Alle mogelijkheden moeten worden benut om burgers financieel zoveel mogelijk op eigen benen te (leren) gaan staan. De gemeente biedt te allen tijde een vangnet voor die mensen die het niet redden in onze samenleving.

De SGP vindt de fusieplannen met Hattem en Heerde niet goed voor Oldebroek. De verdere samenwerking met degemeente Elburg biedt een betere basis om een toekomstbestendige gemeente te ontwikkelen. Bedrijventerreinen moeten worden benut door bedrijven buiten de gemeente binnen te halen. Belangrijk is om de ontsluiting van industrieterrein H2O op de snelweg te bespoedigen.

Oldebroek zal verder moeten bezuinigen. Dat mag volgens de SGP niet gebeuren op zaken als veiligheid in de gemeente. Ook de zorg voor onze kwetsbaren mag niet verder onder druk komen te staan. Het zwembad is voor de SGP een te dure voorziening. Hier moet de komende jaren verder op worden ingezet om het tekort terug te dringen. De lasten voor de burger mogen niet meer dan het inflatiepeil stijgen. Alle inspanningen moeten worden geleverd om de afvalstoffenheffing en tarieven voor grafonderhoud naar beneden bij te stellen.

Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u hier. Kiezen is een kwestie van vertrouwen.

We hopen dat we u aangesproken hebben en uw vertrouwen voor de komende 4 jaar zullen krijgen!

Uw stem kan het verschil maken

link naar pdf