3 oktober 2019

Vernieuwd evenementenbeleid

 

Vernieuwd evenementenbeleid.

12 september was er een commissievergadering samenleving en bestuur. Tijdens deze vergadering is er over het nieuwe evenementenbeleid gesproken. Dit evenementenbeleid is door het college vastgesteld. Een onderdeel van het evenementenbeleid zijn de sluitingstijden, van evenementen, zoals tent- en schuurfeesten. In het bestuursakkoord (coalitieakkoord, waar de SGP deel van uitmaakt) is opgenomen dat de sluitingstijden zouden aansluiten bij de sluitingstijden van de horecagelegenheden, deze zijn nu aangepast, zoals aangegeven in de APV van de horeca. Zodat evenementen en horecagelegenheden geen oneerlijke concurrentie hebben met elkaar. De burgemeester is bevoegd om van deze tijden af te wijken. 

Zie citaat uit het evenementenbeleid;

De eindtijden voor evenementen zijn gelijk aan de sluitingstijden voor de horeca zoals die al in de APV staan opgenomen. Dat houdt concreet in:

Op zondagavond tot en met vrijdagavond mag een evenement tot 01.00 uur (de volgende ochtend) duren. Op zaterdagavond is de uiterste eindtijd van een evenement 00.00 uur (de volgende ochtend). 

De burgemeester kan andere dan de bovengenoemde eindtijden toestaan of voorschrijven als dat gelet op de locatie, het type evenement, de organisatie en het publiek wenselijk en verantwoord is. 

Zondag

Het is in het kader van de Zondagswet verboden om evenementen op zondag te houden vóór 13.00 uur. De burgemeester kan ontheffing verlenen van dit verbod. Bij de afweging voor het verlenen van de ontheffing wordt gerekend dat we in gemeente Oldebroek de zondag zien als collectieve dag van rust. 

Geluid

Voor het geluid is het complete pakket aan uitgangspunten en voorschriften herschreven. Voor het geluidsniveau naar de omgeving is de normstelling niet anders gekozen. De wijze waarop wordt omgegaan met de techniek en de manieren van vaststellen van de geluidssterkte is veranderd. De verandering houdt in dat altijd moet worden gekozen voor de best beschikbare techniek. Deze benadering is gelijk aan wat de milieuwetgeving bij permanente inrichtingen voorschrijft. Kortom dit gedeelte is nu ‘up to date’.

Als SGP zijn wij verheugd, dat deze aanpassingen in het vernieuwde evenementenbeleid zijn opgenomen. 

 

SGP fractie Oldebroek