24 juni 2023

Verzoek COA om AZC te openen aan Bovendwarsweg

De gemeente Oldebroek heeft 13 juni een brief ontvangen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. In deze brief is er een formeel verzoek gedaan om medewerking te verlenen om op de locatie Bovendwarsweg 83 asielzoekers op te vangen. De eigenaar heeft deze locatie aangeboden aan het COA. Het COA wil in afstemming met de gemeente Oldebroek de voorwaarden voor deze locatie uitwerken. Daarnaast wil COA wensen en behoeften vanuit de gemeente meenemen in de te ontwikkelen plannen.

 Het verzoek van COA wordt besproken in de raadsvergadering van 29 juni 2023 D.V. Tijdens deze raadsvergadering hebben alle partijen gelegenheid om aandachtspunten te delen en wensen als input mee te geven voor de gesprekken met het COA. Daarna zal het informatie- en meepraattraject voor omwonenden, verenigingen, kerken en ondernemers vormgegeven moeten worden. Vervolgens worden er scenario’s uitgewerkt die besproken worden in de raadsvergadering van september waarna het college een definitief besluit neemt.

 De SGP Oldebroek heeft in het verkiezingsprogramma staan dat de instroom van vluchtelingen ons als gemeente voor uitdagingen stelt. Dit heeft de SGP ook ingebracht in de vergadering van 17 mei. Toen werd de informerende nota van het college besproken over opvang asielzoekers, ontheemden uit Oekraïne en huisvesting statushouders. De Bijbel geeft ons de opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. Goede opvang daarvoor is nodig. De opvang van statushouders moet tegelijk in balans zijn met de belangen van de eigen inwoners.

 De fractie van de SGP zal tijdens de raadsvergadering van D.V. 29 juni haar wensen en aandachtspunten delen met het college. Wilt u de SGP fractie een suggestie meegeven ter ondersteuning of uw aandachtspunten met ons delen in een gesprek? Neem dan contact op via ons e-mail adres fractie@sgpoldebroek.nl.

 SGP-fractie Oldebroek