1 februari 2014

Vitens

Aan het eind van de raadsvergadering van 30 januari hebben Christenunie en SGP een motie (link naar motie) ingediend om bij het college erop aan te dringen dat Vitens zich in de samenwerking met het Israëlische Mekorot net zo gedraagd als bij al haar andere internationale relaties. De reden, dat Mekorot politieke omstandigheden gebruikt om uit de samenwerking met Mekorot te stappen, is voor beide partijen niet acceptabel. Wethouder van Dijk heeft toegezegd de inhoud van de motie via de aandeelhoudersvergadering ter kennis van de directie van het semi-overheidsbedrijf te brengen. Daarna is de motie van tafel gehaald. Ook in de provincie Gelderland hebben Christenunie en SGP een dergelijke motie ingediend.  
 
Peter van Duijn
Fractievoorzitter SGP