28 februari 2018

Vóór meer samenwerking met Nunspeet en Elburg

 

Tijdens de vorige verkiezingscampagne voor de verkiezingen van 2014 was de SGP de enige die graag samenwerking met de gemeente Elburg wilde. Voor ons was een fusie tussen Hattem, Heerde en Oldebroek niet gewenst omdat deze gemeenten niet de juiste samenwerkingspartners waren voor de gemeente Oldebroek. Tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2015 heeft de raad van Oldebroek ingestemd met een koerswijziging met betrekking tot gemeentelijke samenwerking. Oldebroek heeft sindsdien de praktische mogelijkheden van samenwerking met Elburg en Nunspeet verkent en opgepakt.

Het mag duidelijk zijn dat deze fundamentele koerswijziging voor de SGP een grote stap in de goede richting is. Nu, bijna drie jaar later, zien wij positieve ontwikkelingen. De organisaties van de drie gemeenten groeien steeds meer naar elkaar toe en de uitwisseling van informatie, kennis en ervaring groeit. Maar ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn we er nog niet. Op ICT-gebied bijvoorbeeld zou het wenselijk zijn om ook te komen tot samenwerking. Daarbij moet samenwerken niet het uitgangspunt zijn maar moeten er duidelijke maatschappelijke en economische voordelen te behalen zijn.

De SGP ziet het als een noodzaak om samenwerking te zoeken. Gemeentelijke belangen overstijgen fysieke grenzen. Momenteel zijn er op ambtelijk niveau al diverse samenwerkingsvormen. De “Regio Noord Veluwe” is opgeheven, daarvoor in de plaats is gekomen “Samenwerking Noord Veluwe”. Als deelnemende gemeente zijn wij nu gastheergemeentes met allen een verschillende bestuursopdracht.

Deze ontwikkeling geeft nog meer noodzaak en een nog grotere waarde om samen te werken met Elburg en Nunspeet. We moeten onze krachten bundelen om er beter en samen sterker van te worden en zorgdragen voor een positief leefklimaat. De SGP is voor een coöperatief bestuurlijke houding met Elburg en Nunspeet. De SGP ziet Elburg en Nunspeet als natuurlijke bondgenoten, een gebied waar het mooi wonen, plezierig werken en recreëren is.