28 januari 2015

Voor u gelezen: Windmolens, JA!

Voorstander windmolens stuurde de redactie Huis aan Huis Elburg Oldebroek onderstaande ingezonden brief;

Windturbines Oldebroek
Geachte redactie,
Als fervent liefhebber van windenergie wil ik graag een ingezonden stuk inbrengen betreffende dit onderwerp, vooral bedoeld voor de Noord-Veluwe editie.
Aanwezig tijdens de onlangs gehouden commissievergadering heb ik mij verbaasd over de macht van de schreeuwende minderheid, meestal import trouwens. Raads- en commissieleden die de oren laten hangen naar de paar fanatieke tegenstanders van volgens velen zeer noodzakelijke duurzame energie, zo langzamerhand is een ieder daar wel van overtuigd. Een ieder begrijpt echt wel dat olie en gas een keer uitgeput raakt en kolen ernstig bijdragen aan de opwarming van de aarde en dat het CO2 probleem bij lange na niet is opgelost.

Een deel van de bevolking van de Gelderse dijk en Zalk wil blijkbaar in lengte van jaren haar energie blijven halen uit olie, kolen en kernenergie zonder zich te bekommeren over de generaties na ons.
Handtekeningen verzamelen in de kantine van de voetbalclub, …..pilsje? maar dan wel tekenen.
Verbazend dat een felle inspreker, initiatiefnemer van Werven aanraad ook maar handtekeningen te gaan verzamelen.
Leugens worden niet geschuwd, de aanliggende gemeente Kampen zou tegen windenergie zijn. Het tegendeel is waar, volgend jaar staan er 4 turbines op ZuiderZeeHaven.
Het merendeel der daar aanwezigen lijkt opgehitst met valse en foutieve informatie en bangmakerij zoals bijv. geluidsoverlast, horizonvervuiling, hoogte en wat al niet meer.

Enige feiten zijn hier op z’n plaats:
Geluid; De huidige moderne 3 blads-turbines met 3 nieuwe bladen draaien langzamer en zijn aanzienlijk rustiger in beeld en stiller dan de oude proefmachines van voorheen, op 200 m. afstand is het aantal decibellen ….bij windkracht 3 ….,eigenlijk verwaarloosbaar, dit plan komt langs de snelweg in de buurt van de spoorlijnen, het verkeerslawaai overstemd in zeer ruime mate het zoeven van de bladen langs de mast. Bij hogere windsnelheden valt het geluid ook weg tegen toegenomen wind- en bomen- of bladruis alsmede het geraas om je oren en vervalt in het achtergrondlawaai . Deze turbines worden uitgerust met directdrive generatoren, dus geen tandwielkastgeruis meer.

Hoogte: Moet je in perspectief zien. Als fotograaf weet ik als geen ander dat perspectief betekend “hoogte in verhouding staat tot de afstand.”
op 1,5 km afstand, de fanatieke tegenstanders wonen zelf verder weg, is een windturbinemast van 100 meter hoogte ongeveer zo groot als een flinke afrasteringspaal, de droogmast in je tuin op 5 meter afstand, in dit geval op de voorgrond, is vele malen groter, terwijl hij maar 2 meter hoog is.
Het is oneerlijk de hoogte incl. de draaiende bladen als argument op te voeren, dit is een niet voorkomende vaste situatie, bij eventuele stilstand staat door de zwaartekracht altijd 1 blad recht naar beneden, het zwaarste blad nl. de andere 2 staan dan in spreidstand van 60 graden. 
Horizonvervuiling; ieder object, boom, huis schuur hoogspanningsmast, belemmerd het zicht op de horizon en zou dus voor deze stupide term in aanmerking komen. Bij mist zie je ook de horizon niet!
-Wubbo Ockels, In het laatste interview op zijn sterfbed met Ivo Niehe, roept hij ons allen, ook de wind-dissidenten, op om de aarde en het milieu te beschermen.
-Het goede beheer van moeder Aarde voor ons nageslacht moet voor een ieder van ons een heikel thema zijn.
Bomen maken geluid maar leveren zuurstof, windturbines zijn eveneens zichtbaar en leveren de door u benodigde energie voor licht, computer, wasmachine en stofzuiger.
Het is een prachtig gezicht bij forse wind die turbines met gekromde bladen te zien zwoegen om in onze energiebehoefte te voorzien, zichtbare energie!!!

Aanrader; bekijk ze ook eens als een windvaan, vanachter je raam zie je waar de wind vandaan komt.
Ondernemers als oa. van Werven hebben altijd met hun toekomstvisie op het milieu geanticipeerd, zij zijn het die met enorme financiële risico’s met vallen en opstaan begonnen zijn met recycling en nu investeren in duurzame energie, ook nu nemen zij de gigantische financiële risico’s (3.5 mln. per geplaatste turbine) en lasten op hun schouder terwijl de tegenstanders alleen maar hoeven te roepen, om procedures en andere zaken te vertragen zodat er opnieuw onderzoek moet worden gedaan of misschien door laffe politiek het plan sterk vertraagd of zelfs afketst, waardoor enorm veel geld voor oa. alle noodzakelijke onderzoeken wordt weggegooid. Door alle tegenwerking van zg. milieu en vogelclubs lopen de aanloopkosten enorm op, hetgeen drukt op de groenestroomprijs. 
Gelukkig bied groene energie ook een verdienmodel anders zou het nooit grootschalig van de grond komen. deze 4 grote turbines leveren bij redelijke wind per turbine een vermogen van 3 MW, de 4 dus samen 12 MW, wat een jaarlijkse opbrengst levert van zo’n 25 miljoen KWh, genoeg voor zo’n 15.000 huishoudens, hoeveel huishoudens heeft Oldebroek?. Of de helft bijvoorbeeld van de Kamper huishoudens. Dat is echt groene energiewinst.
Laatste punt.
Windturbines….zij draaien op subsidie!! Dit is de door tegenstanders aangevoerde mening, nietwaar.??

De waarheid; een windpark op land wordt gewoon voor het grootste deel gefinancierd door banken als de Rabo en Triodos, plus een deel eigen inbreng van de initiatiefnemer, geen subsidie dus, wel ondernemers risico voor de in initiatiefnemer, een jaar weinig wind en hij heeft een serieus probleem.
Ieder huishouden betaald € 0,0983 energiebelasting voor een kWh stroom,10 ct. Opslag voor groene stroom is maar 0,0012, 1 tiende cent dus, een deel van dit belastinggeld nu wordt aangewend om duurzame energie een garantieprijs te geven, ook zonne-energie. De vuile stroomleveringsprijs is momenteel zo laag , 4,5 ct, dat voor het aangaan van de totale investering in windturbines een minimale opbrengst moet worden gegarandeerd om rente en aflossing te kunnen betalen. 
Vergeet niet dat u uiteindelijk meer dan 20 ct per KWh betaald aan uw stroomleverancier en netwerkkosten ed., veel daarvan is domweg belasting. Dezelfde groene stroom levert dus eigenlijk weer zijn eigen belasting-verdienmodel op en daardoor zijn deze moderne turbines een subsidieloos middel om schone stroom te produceren.

Ik hoop dat de raad van Oldebroek in positieve zin besluit en daarmee een positieve bijdrage levert aan een betere wereld, beginnend bij de gemeenschap zelf..

... aldus de schrijver van dit stuk