9 maart 2018

Vrachtwagenparkeerplaats

 

In de raadsvergadering van 8 maart 2018 zijn de uitgangspunten voor vrachtwagenparkeervoorzieningen in Oldebroek vastgesteld. Dit onderwerp leverde flinke discussie op binnen de gemeenteraad. Door een aantal fracties is er kritiek geuit op het feit dat vanuit het college een uitgebreide toelichting aan het stuk was toegevoegd, die weergeeft waarom bepaalde initiatieven wel of niet kans van slagen zouden hebben. Volgens deze fracties vertroebelde de toelichting de inhoud van het te nemen besluit om de uitgangspunten vast te stellen.

Ten onrechte, zo hebben we als SGP aangegeven. Juist geeft deze toelichting handvaten aan initiatiefnemers op welke elementen zij hun ideeën bij moeten stellen om hun idee te laten slagen en te voldoen aan de inhoud van de richtlijnen!

Wel waren ook wij van mening dat bepaalde woordkeuzes minder gelukkig waren gekozen in de toelichting. Om de intentie van het besluit te benadrukken is daarom samen met een aantal andere fracties een motie ingediend en aangenomen door de raad om het college te vragen de scenario’s voor de diverse initiatieven uit te werken en aan te bieden aan de raad.

Namens de SGP-fractie,

Henk Korenberg