30 mei 2022

Wat een zaterdagochtend zwerfafvalprikken oplevert

 Wat een zaterdagochtend zwerfafvalprikken oplevertIn verkiezingstijd heeft de SGP de belofte gedaan om een keer met dhr. G.J. Prins te gaan afvalprikken. Wat je belooft moet je nakomen en daarom zijn we 21 mei op stap gegaan.

Het zorgvuldig omgaan met onze natuur is voor de SGP van groot belang. God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bouwen en te bewaren. Daarom moeten we als goede beheerders zorgdragen voor de schepping. Ook is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. De SGP heeft zich dan ook opnieuw verbaasd over het vele afval wat mensen van zich afgooien in onze mooie natuur. Veel voorkomend afval was plastic, blikjes, fastfood verpakkingen en medicijnstrips. Maar er lag niet alleen ‘klein’ afval ook vonden we een afvaldumping in het bos. Het blijft verschrikkelijk dat mensen complete kasten dumpen in de natuur. Als SGP zijn we voorstander van strenge handhaving op afvaldumping. Wat ons betreft lik op stuk beleid.

 Tijdens onze wandeltocht kwamen wij langs het   bedrijf Keijl Bandenservice. Deze ondernemer   heeft voor het langskomende verkeer een eigen   blikvanger opgehangen. Hiervan was goed   gebruik gemaakt! De SGP vindt het positief om   te zien dat deze ondernemer zelf het initiatief   heeft genomen om deze blikvanger te plaatsen.   Het roept de vraag op of meer blikvangers niet   kan bijdragen aan minder zwerfafval. Toch blijft   bewustwording het belangrijkste. De SGP vindt   dat er op onze scholen een goede voorlichting   moet zijn over het weggooien van afval in de   natuur, zodat er al op jonge leeftijd bewustwording ontstaat bij de jeugd om zorgvuldig met onze natuur om te gaan en deze te kunnen doorgeven aan een volgende generatie.

Tijdens het afvalprikken hebben we veel interessante gesprekken gevoerd. Het beheer van onze landbouwgrond was een belangrijk onderwerp. Het afvalprikken hebben we gedaan in de omgeving van Laanzichtsweg, Veenweg, Feithenhofsweg en de Bovenheigraaf. Dit is van oorsprong een veengebied. In een veengebied is het van belang dat er een goede waterstand is. Dit voor het behoud van de grond om zo inklinking tegen te gaan wat zorgt voor extra CO2 uitstoot. De afgelopen jaren wordt veel water uit dit gebied onttrokken en is de waterstand heel laag. Dit blijkt uit het steeds lager liggen van de landerijen en de droogstaande sloten die in het verleden vol stonden met water. Hierdoor is het ook voor veel boeren niet rendabel meer om veel verschillende soorten gewassen te telen die op veengronden horen zoals granen. Dit alles zorgt voor een verschraling van de landbouwgronden waar alleen nog hoofdzakelijk raaigras wordt geteeld. Dit alles doet ook afbreuk aan de biodiversiteit die ook in dit gebied de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Het blijft daarom belangrijk dat er  enerzijds meer aandacht is hoe we zorgvuldiger in dit gebied dienen om te gaan met onze natuur en daar waar mogelijk ook zaken kunnen worden hersteld en anderzijds dat er toekomstperspectief blijft voor onze boeren zodat we een leefbaar buiten gebied houden.

De SGP vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan daaraan bijdragen. Culturele activiteiten moeten wat SGP betreft ontstaan uit particuliere initiatieven. De gemeente vervult daarbij wel een stimulerende en ondersteunende rol. Wat dat betreft kregen we tijdens het afvalprikken een spontane uitnodiging van Gerrit Raven en Marlies van der Veer, Bovenheigraaf 7. Het was voor ons als SGP onbekend maar Gerrit en Marlies hebben een hele mooie bijzondere tuin genaamd ‘De Duinhoftuin’. In deze tuin komen verschillende soorten tuinen voor zoals de mostuin, rotstuin, spletentuin en bostuin. Deze tuin is opengesteld voor publiek en tegen een kleine vergoeding te bezichtigen wat zeker de moeite waard is. Ook kunt u in gesprek met Marlies in haar atelier waar zij verschillende soorten kunst maakt. Marlies laat zich hierbij leiden door de natuur en gebruikt in haar kunst verschillende technieken als druktechnieken, fotografie, tekenen, schilderen met acryl, inkt en was.

We kunnen als SGP terugzien op een leerzame ochtend waarin we veel interessante gesprekken hebben gevoerd over diverse onderwerpen die natuur, landbouw en milieu raken. Ook hebben we mensen ontmoet waarbij er ruimte was voor kunst en cultuur. Onze conclusie na deze ochtend is dat het van groot belang is dat wij als bewoners op deze aarde zorgvuldig met onze natuur moeten omgaan en daar ook op een gepaste manier van mogen genieten. Laten wij zorgvuldige rentmeesters voor onze natuur te zijn!