18 februari 2022

Werkbezoek agrarische ondernemers heeft direct resultaat

De SGP was afgelopen dinsdag op werkbezoek bij agrariërs in de polder van Oosterwolde. Daarbij zijn we goed geïnformeerd over onder andere de stichting ‘De Vier Merken’ en het Aanvalsplan Grutto, in samenwerking met LTO, Agrarische Natuurvereniging e.a.

Deze stichting heeft een breed draagvlak onder de ondernemers in het gebied. Zij willen het aanvalsplan grutto uitrollen en alle kansen voor dit gebied in een integraal plan verwerken. Een gebiedsgericht plan om natuurinclusief te boeren. Het is van cruciaal belang dat er meer zekerheid komt voor de agrarische ondernemers. Toekomstperspectief en ontwikkelruimte is daarvoor noodzakelijk. Een intensieve samenwerking van gemeente en provincie met de agrarische sector is noodzakelijk om tot een goede invulling te komen van het platteland.

Tijdens de commissievergadering van woensdag 16 februari werd het programma Vitaal Platteland besproken. Deze opiniërende bespreking gaf ons de gelegenheid om de informatie die we hebben gekregen tijdens het werkbezoek in te brengen. In het programma Vitaal Platteland werd genoemd dat er nog geen gesprekken waren gevoerd met de ondernemers in de polder Oosterwolde. Op basis van de informatie die wij hebben gekregen zijn wij van mening dat deze ondernemers al een stuk verder zijn en het gesprek noodzakelijk is. Een zelfgevormde “Oldebroek-voor-mekaar” groep. Wat de SGP betreft verdient deze groep steun van de gemeente. De gemeente moet een verbindende rol innemen voor de uitwerking van de plannen van de stichting. Hun plannen moeten meegenomen worden in het definitieve ontwerp programma Vitaal Platteland. Verruiming van regels om innovatief te kunnen zijn en te kunnen extensiveren, moet het college goed oppakken.

De SGP heeft de toezegging gekregen dat de plannen van deze stichting als input dienen voor het definitieve ontwerp programma vitaal platteland. De noodzaak van de intensieve samenwerking werd onderschreven. Daarnaast hebben wij gevraagd of er gesprekken worden gevoerd met Staatsbosbeheer. Er ligt nog een weidevogelreservaat in het gebied dat Staatsbosbeheer beheert. Als SGP zijn wij van mening dat dit weidevogelreservaat het gebied moet versterken. Er moet met ons platteland met veel cultuurhistorie en hoogwaardige gronden, zorgvuldig omgegaan worden om het vitaal te houden.