28 december 2022

Werkbezoek Hart van Oosterwolde.

Op jongstleden zaterdag 10 december hebben we als SGP Oldebroek een bezoek aan het nieuwe Multifunctionele Centrum het Hart van Oosterwolde gebracht.

Ondanks dat het buitenterrein nog volop in ontwikkeling was hebben wij een rondleiding door het pand gemaakt en de plannen voor het buitenterrein besproken. Onder het genot van een bak koffie en een SGP-taart hebben we met een afvaardiging van het bestuur gesproken over het hele proces om te komen tot dit MFC. Hierop werd door het bestuur positief teruggekeken. Met een grote inzet van veel vrijwilligers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente is er in goed onderling overleg een mooi MFC gebouwd.

De doelstelling van het plan was om de leefbaarheid te vergroten in Oosterwolde. Door een MFC midden in het centrum te bouwen betekent dit een goede bereikbaarheid en bedrijvigheid in de kern Oosterwolde. Verenigingen en inwoners maken al veel gebruik van het Hart van Oosterwolde en we constateren dat het MFC voorziet in de behoefte van onze inwoners.

Tijdens het werkbezoek hebben we aandacht gevraagd voor de netcapaciteit. Bij de plannen voor het Hart van Oosterwolde was het de bedoeling om het dak vol te leggen met zonnepanelen. Hierdoor zou het MFC zelfvoorzienend zijn en zelfs kunnen leveren aan omliggende kerken en instellingen. Echter de panelen kunnen niet geplaatst worden omdat het netwerk aan zijn limiet zit. Hierdoor wordt het MFC met fors extra kosten opgezadeld. Dit onderstreept wat wij als SGP elke keer weer aangeven, dat er snel progressie geboekt moet worden met het uitbreiden van de netwerkcapaciteit.

Als SGP hebben we gemerkt dat het plan voor het Hart van Oosterwolde een schoolvoorbeeld is voor wat betreft Oldebroek voor Mekaar. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente Oldebroek hebben elkaar gevonden en gestimuleerd om zo een kwalitatief goed MFC te ontwikkelen wat perspectief geeft naar de toekomst. Gezien de positieve ontwikkelingen die het nieuwe MFC al heeft met betrekking tot de onderlinge sociale contacten en bedrijvigheid hopen wij dat de gemeenschap van Oosterwolde nog jaren plezier mogen hebben van dit MFC! De SGP kijkt terug op een mooi werkbezoek.