23 februari 2022

Werkbezoek Parc de Zwijger

Afgelopen zaterdag 19 februari zijn we als SGP op werkbezoek geweest bij Parc de Zwijger. Dit park heeft een rijke historie. In 2014 heeft de huidige eigenaar deze oude kazerne gekocht en hier mooie plannen en ideeën gerealiseerd. In dit project zijn ondernemen, wonen en zorg samengekomen in één plan.

Als SGP vinden wij dat voor elke doelgroep er woonmogelijkheid moet zijn. De gemeente zet zich in om in de woningbehoefte van alle verschillende doelgroepen van de lokale inwoners te voorzien. Wel verdient inbreiding de voorkeur ten opzichte van uitbreiding maar gezien de situatie op de woningmarkt moeten er ook uitbreidingslocaties voor woningbouw onderzocht worden. Andere mogelijke oplossing te kiezen voor hoogbouw mits dit goed geïntegreerd wordt in de omgeving. In het project Parc de Zwijger komen deze aspecten allemaal naar voren. Zo is er een goede mix van woningbouw gerealiseerd onder andere sociale huur, zorgappartementen voor dementerende ouderen, duurdere appartementen, maar ook is er in dit project hoogbouw toegepast wat past binnen deze inbreidingslocatie.

De SGP vindt dat regels er zijn om de bedrijven te beschermen en te reguleren, niet om ze te belemmeren. Ondernemers verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Deze steun bestaat uit faciliteren en goed communiceren. Het was goed om te horen dat de ondernemer tevreden terugkijkt op het resultaat wat is behaald met dit plan, maar ook de gedrevenheid die er nog is om ook op de huidige locatie verder te ontwikkelen. Zo is het de bedoeling om de komende tijd woningbouw te realiseren voor spoedzoekers binnen onze gemeente.

Als SGP hebben wij een mooi en informatief werkbezoek gehad. Wij kregen mee om kritisch naar onszelf en ons beleid te blijven kijken. Zo is de ondernemer nog druk om verdere plannen te realiseren op deze locatie maar merkt hierbij dat opgesteld beleid soms knellend kan zijn om verder te ontwikkelen hierbij valt te denken aan de gestelde norm voor parkeerbeleid. Het is daarom van belang om wat de SGP al vaak aangeeft naast kwantitatieve eisen ook te kijken naar kwalitatieve eisen. Dit betekent dat er soms maatwerk van toepassing is. Na dit leerzame werkbezoek hebben we genoten van een heerlijke pannenkoek in het pannenkoekenrestaurant op deze locatie.