28 januari 2014

Werkzaamheden wethouder Izaak de Muijnck

Sinds begin januari heeft wethouder Izaäk de Muijnck weer een aantal werkzaamheden op kunnen pakken. Qua belasting blijkt de inzet om de ochtenden te werken een goede inschatting. Zo participeert wethouder De Muijnck weer volledig in de collegevergaderingen op de dinsdagochtend.

In overleg met het college is bepaald dat naast de collegevergaderingen wethouder De Muijnck ook bestuurlijk betrokken zal zijn bij de voorbereidingen met betrekking tot locatiegebonden ontwikkelingen en de afwikkeling van de pachtovereenkomst van Slash. Daarnaast is hij in overleg met de andere collegeleden voor zover dat past qua energieniveau en agenda weer beschikbaar voor externe afspraken binnen zijn portefeuille.

De medische behandeling van wethouder Izaäk de Muijnck is gezien zijn heftige reactie op de oorspronkelijke behandeling aangepast en beperkt tot pillen. De behandeling zal naar verwachting ook eerder worden beëindigd en over zes weken worden afgerond.