23 januari 2014

WHC wil geen gebruik maken van lening gemeente

Volgens voorzitter During van de voetbalvereniging WHC is het de bedoeling geen gebruik te maken van de lening van de gemeente.

Als dit lukt kan de vereniging trots zijn op zichzelf en verdient de vereniging WHC complimenten. WHC laat zien wat 'Oldebroek voor mekaar' in de praktijk betekent. Het college en de partijen die voor deze lening hebben gestemd, hebben wat de SGP betreft WHC onderschat. De vereniging WHC kan het tegendeel bewijzen van datgene wat in de motie van CU, PvdA en VVD staat als toelichting/overweging namelijk: 'uit de stukken gebleken is dat tekorten onoverkomelijk zijn, en de vereniging niet zelfstandig uit de huidige situatie kan komen'. De lening is te vroeg toegekend door college en raad.

Als gemeente moeten we ons beperken tot de kerntaken. Uit het persbericht van WHC blijkt dat het politieke besluit, waarbij WHC zelf aangeeft dat de voorwaarden door de gemeente als een last zijn die meegetornd moeten worden en daarom zo snel mogelijk weer willen aflossen, niet nodig was geweest. Als SGP zijn wij overtuigd van onze stellingname op dit punt.  

Namens de SGP-fractie,

Erik Doornwaard