7 maart 2014

Wijngoed Morren, ABO en de belastingbetaler

Gisteren, we schrijven 6 maart, was het weer zover. ABO, met Huub Verberk als kopman, wierp zich op als de grote verdediger van het belastinggeld van de burger. Terwijl ze trots zich als Lokale Partij etaleren, moesten ze wennen aan de structuur die in onze democratie is aangebracht. Dat blijkt na 4 jaar nog steeds niet te lukken. Waar gaat het eigenlijk om?

Het onderzoek onder leiding van Prof. Engels naar het reilen en zeilen van wat ooit Wijngoed Morren heette is in januari jl. door de gemeenteraad besproken. Daaruit kwamen vragen voort die te maken hadden met € 32.000,- waar de bestemming voor ABO en CDA niet goed te traceren waren. Dat is een begrijpelijk iets. Duidelijkheid over het besteden van belastinggeld moet er zijn.

De vraag van gisteren was: moet je daar een onderzoek voor opstarten? ABO diende een voorstel in om de meerderheid van de raad achter zich te krijgen. De SGP heeft , net als Christenunie, PvdA en VVD tegen het voorstel gestemd. Waarom?

Het is de taak van een raadslid om informatie te verzamelen en vandaar uit het beleid (proberen) bij te sturen. Die informatie is op te vragen zowel bij Regio Noord Veluwe als bij de provincie. Daar is ABO niet aan begonnen. Met de veronderstelling, dat de vragen op die manier toch niet opgelost zouden worden is dhr. Verberk maar meteen naar de Oldebroekse raad gegaan. In onze ogen is dat een misser. Zorg dat je goed ingelicht bent op het juiste niveau. Daar ben je als raadslid voor gekozen.

Het geld dat Oldebroek in het project Morren heeft gestoken is € 20.000,- groot. Dat is minder dan de € 32.000,- waar de vragen van ABO zich op richtten. Conclusie: ABO wil verantwoording hebben over geld dat niet onder directe verantwoordelijkheid van de gemeente Oldebroek is geïnvesteerd, ja zelfs wat door een andere gemeente is bijgedragen.

Het totale project à € 420.000,- inclusief het geld dat in het wijngoed is gestoken,  is door de Regio Noord Veluwe verantwoord bij de provincie. Daar is een goedkeurende accountantsverklaring uitgekomen. Welke reden heeft ABO gehad om toch te komen met een voorstel om nog een onderzoek te starten naar die € 32.000 ? Inderdaad, het is triest dat het project is mislukt. Daar geen onduidelijkheid over. Maar wat is de motivatie van ABO? Onrust onder de bevolking. De SGP heeft gevraagd om dit vage argument verder te verduidelijken. Daarop is geen reactie gekomen van de kant van Verberk.

Conclusie van de SGP: De kritische houding als het gaat om het besteden van belastinggeld is prima. Daarvoor zijn voor elke overheid regels opgesteld. De informatie is opvraagbaar. ABO weigert de normale gang van zaken te volgen en laat alles aan het college van Oldebroek over, ook als het gaat om geld dat niet onder directe verantwoordelijkheid van Oldebroek is uitgegeven. Het enige wat ABO weet over te houden is de door haar zelf gekoesterde onrust onder de bevolking. O, ja, het onderzoek van ABO kost ook geld (en we hebben het niet over tientjes). Wie betaalt dit? Juist, de belastingbetaler.

Fractie SGP Oldebroek