11 juli 2017

Windmolenpark Hattemerbroek

 

Windmolenpark Hattemerbroek.

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli j.l. is het onderwerp Windmolenpark Hattemerbroek besproken. Een initiatief wat al lange tijd loopt. Tijdens de raadsvergadering heeft de SGP fractie voor de bestemmingsplanwijziging gestemd.

Tijdens de raadsvergadering hebben wij aangegeven dat het meest zwaarwegende punt voor ons duurzaamheid is. Wij hebben een scheppingsopdracht van God gekregen om de aarde te bebouwen en te bewaren. Gods volmaakte schepping nuttig gebruiken en geen roofbouw plegen waardoor toekomst geboden wordt aan toekomstige generaties. Alleen al om deze reden moet duurzame energie gestimuleerd worden. Duurzame energie in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen windenergie. Daarom staat er ook in het verkiezingsprogramma van de SGP Oldebroek dat zij het aanwenden van alternatieve energiebronnen door particulieren en bedrijven wil stimuleren.

Het geeft ons als SGP fractie een verantwoordelijkheid om in deze een keuze te maken.  Als fractie hebben we alle bezwaren gehoord. Voor ons is het niet zo dat luisteren naar bezwaren betekent dat we het met die bezwaren eens moeten zijn. Wij hebben de bezwaren gehoord hebben daarna onze afweging gemaakt. We zullen niet ontkennen dat ook windmolens negatieve effecten kunnen hebben.

Namens de fractie van de SGP,

Erik Doornwaard