28 mei 2014

Zeg ken jij de ombudsman?

In de laatst gehouden commissievergadering van bestuur en veiligheid hebben we kennis gemaakt met de ombudsman mevrouw mr. M.E.T. Schellekens.

Mevrouw Schellekens legde uit, dat de wet eist, dat er een ombudsman of ombudscommissie in elke gemeente aanwezig moet zijn.

Waar let de ombudsman op? Deze kijkt naar de rechtmatigheid en de behoorlijkheid. Anders gezegd, zij let erop, als er een klacht binnen komt, dat de burger recht en behoorlijk is behandeld ten opzichte van het algemene belang.

Daarnaast is er de afgelopen periode vooral gekeken naar de leercurve van de gemeente. Kijken hoe de burger is geïnformeerd, en waar de dienstverlening van de gemeente verbeterd kan worden, hierover is het college geïnformeerd. Er zijn in de afgelopen periode minder klachten binnen gekomen. Dit heeft vooral te maken, met het feit dat de communicatie in de dienstverlening is verbeterd. 

Kijk ook eens op de site van onze gemeente daar vindt u de werkwijze van de ombudsman. Heeft u een klacht, maak gebruik van de mogelijkheid om de hulp van de ombudsman in te roepen.

Namens de fractie van de SGP

 

link verdere gegevens gemeentelijke ombudsman