5 maart 2014

Zondag als collectieve dag van rust is voorrecht

 
De eerste dag van de week, de zondag, is vanwege de opstandingsdag van Christus een bijzondere dag. De zondag, als dag van God, is een rustdag waarop de mens mag rusten wat een groot voorrecht is. 
 
In deze jachtige tijd is een dag van bezinning en collectieve rust van groot belang. Alle mensen hebben hier belang bij. Het is goed om een dag in de week je dagelijkse werkzaamheden opzij te leggen. De zondag is de meest voor de hand liggende dag omdat dan al veel instellingen gesloten zijn. Ook winkeliers hebben recht om hun werkzaamheden een dag opzij te leggen. In het bijzonder voor kleine winkeliers en zelfstandigen is openstelling van winkels op zondag nadelig. Voor kleine winkeliers levert zondagsopenstelling nauwelijks meer omzet op. Zondagsopenstelling van winkels is niet goed voor de samenleving.
 
De bevoegdheid voor openstelling van winkels ligt sinds 2013 bij de gemeenten. Wat de SGP betreft blijven de winkels in de gemeente Oldebroek op zondag gesloten en wordt dit in het volgend collegeakkoord opgenomen. Ook het houden van evenementen op zondag is voor de SGP niet aan de orde om zo de collectieve rust te behouden. 
 
Erik Doornwaard
Lijsttrekker SGP-Oldebroek