15 april 2014

Zorg voor Elkaar! ( column )

Het stof van de verkiezingen is inmiddels gezakt en iedereen heeft de resultaten in Oldebroek en daarbuiten tot zich genomen. ABO mag met een versterkte fractie door en de PvdA moet het de komende jaren met 1 man doen, net als de VVD. Dat is in mijn geheugen een unieke situatie: twee 1-mansfracties. We wensen de beide heren veel sterkte in hun zware taak. De zittende coalitie mag met behoud aan zetels en winst aan stemmen de komende periode beginnen. Ook dat is, voor de SGP, uniek in de laatste decennia. Na steeds tussen 3 en 4 zetels te hebben geschommeld mogen we doorgaan met 4 zetels. Alle reden tot dankbaarheid!

En nu verder. Onderhandelingen worden gevoerd en de uitkomst is op moment van schrijven nog in de mist. Duidelijk is, dat er compromissen moeten worden gesloten en dat het zaak is om duidelijk je prioriteiten te stellen en de kleur van jouw partij mee te geven aan de nieuwe coalitie. Daarbij zijn vertrouwen en respect voor elkaar als cement tussen de stenen. Zonder dat geen goede samenwerking!

Met € 850.000 aan tekort op de gemeentelijke begroting in 2018 en een immense verschuiving van de zorgtaken van Rijk naar gemeente, denkt de SGP dat we in de eerste plaats moeten werken aan het wegnemen van de bange voorgevoelens die veel zorgvragers hebben voor de toekomst. De zorgvuldigheid bij het opzetten van een lokaal zorgnetwerk voor jong en oud met behoud van de vrijheid om te kiezen voor zorg vanuit christelijke overtuiging is voor de SGP een speerpunt voor de komende jaren. Het zo dichtbij mogelijk oplossen van problemen met onze jeugd door een goedlopende samenwerking van gezin, school en CJG is een ander uitgangspunt.

Oldebroek voor Mekaar is daarom ook Zorg voor Elkaar!

De SGP-fractie, Erik Doornwaard, Gerrit Evink, Peter van Duijn en Alfred van Loo