9 december 2014

Zorgvragen door gemeente beantwoord

persbericht gemeente Oldebroek;

De informatieavond die de gemeente Oldebroek maandag hield over alle veranderingen in ondersteuning van jeugd, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het Persoonsgebonden budget (Pgb) trok een volle zaal. De gemeente krijgt er vanaf 1 januari 2015 een groot aantal taken bij. De ruim honderd bezoekers konden in het Dorpshuis in Wezep hun zorgen en vragen kwijt.

 

Volgens wethouder Liesbeth Vos ligt er een goed plan, waarbij wel de inzet van inwoners van groot belang is. “Uitgangspunt is dat iedereen meetelt. Als we ons met z’n allen een beetje inzetten voor de gemeenschap wordt de gemeente Oldebroek nog mooier om te leven en te wonen dan het al is.”

 

Veel zorgen bleken tijdens de avond weggenomen te kunnen worden. In 2015 blijft de meeste ondersteuning doorlopen en als er al wat verandert dan wordt dit doorgesproken met de betrokkenen, zo legden medewerkers van de gemeente uit. Ouders hadden vragen over wat het Centrum voor Jeugd en Gezin in de toekomst gaat doen en hoe zij samen met de ouders gaan kijken welke ondersteuning nodig is. Ook bleken aanwezigen zich zorgen te maken over het afschaffen van de financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit is een beslissing van de Rijksoverheid. Wel biedt de gemeente aan inwoners met een minimum inkomen verschillende minimaregelingen.

 

Aan het einde van de avond konden bezoekers bij consulenten van de gemeente hun persoonlijke vragen stellen en ook daarvan werd volop gebruik gemaakt. Wethouder Liesbeth Vos was er blij mee. “Daar was deze avond voor bedoeld.”