8 mei 2023

Zwemmen en fractiespreekuren

Tijdens de raadsvergadering van 20 april zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Door deze moties kun je een onderwerp op de raadsagenda zetten die niet op de agenda staat. Door ABO en CVO is de motie schoolzwemmen ingediend en door CVO de motie fractiespreekuren.

De motie schoolzwemmen ingediend door de ABO stelde ons wel voor een dilemma. Want ook de SGP wil graag dat elk kind een zwemdiploma heeft of haalt. Toch hebben we de motie niet gesteund omdat voor ons de eerste verantwoordelijkheid nog steeds bij de ouders ligt. Het is geen kerntaak van de gemeentelijke overheid.

Daarnaast vinden wij de verantwoordelijkheid voor kinderen tijdens de zwemlessen een belangrijk punt. Die verantwoordelijkheid ligt tijdens de zwemlessen ook bij groepsleerkrachten en scholen. Voor ons moet deze verantwoordelijkheid bij ouders en bij het zwembad liggen die deze dienstverlening aanbiedt. Ook geeft schoolzwemmen weer extra kosten. Voor ons argumenten om schoolzwemmen niet weer in te voeren. Een onderzoek voor herinvoering schoolzwemmen of een andere vorm daarvan is daarom overbodig.

De motie fractiespreekuren heeft de SGP ook niet gesteund. Er zijn in het presidium (dagelijks bestuur gemeenteraad met alle fractievoorzitters als leden) wat ons betreft heldere en eenduidige afspraken gemaakt hoe om te gaan met bezoekers voor fracties in het gemeentehuis. Wij vinden dat elke partij zich aan die afspraken moet houden. Op CVO na heeft de rest van de gemeenteraad tegen deze motie gestemd waardoor de motie niet is aangenomen.

Wat de SGP betreft zijn fractiespreekuren altijd al mogelijk geweest. Als u graag met de fractie van de SGP wil spreken kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken. Dat kan via de e-mail fractie@sgpoldebroek.nl of u kunt de contactgegevens vinden op onze site: Contact - SGP. Daarnaast nemen wij contact op of bezoeken mensen om ons te laten informeren.