Fractie

Erik Doornwaard
Erik Doornwaard Fractievoorzitter, Lid Presidium, Lid Auditcommissie 06 1309 1792 dedoornwaard@solcon.nl

Portefeuilles
Financiën & Bedrijfsvoering
Samenleving & Bestuur

Gerrit Evink
Gerrit Evink Algemeen Adjunct, Voorzitter commissie Financiën & Bedrijfsvoering, Lid van de agendacommissie 06 5194 7746 g.evink@hotmail.com

Portefeuilles
Samenleving & Bestuur

Henk Korenberg
Henk Korenberg 06 2157 2017 info@heigraafserve.nl

Portefeuilles
Ruimtegebruik & Leefomgeving

Rik van de  Beek
Rik van de Beek Fractiepenningmeester 06 3000 5900 rikvdbeek@gmail.com

Portefeuilles
Financiën & Bedrijfsvoering

Henk Kwakkel
Henk Kwakkel Fractiesecretaris, Raadscommissielid 06 1334 9654 henk1767@gmail.com

Portefeuilles
Ruimtegebruik & Leefomgeving