HomeStandpuntenVerkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma SGP-Oldebroek 2018-2022

In het verkiezingsprogramma zijn de beginselen van Gods Woord nog verder concreet toegesneden op
de praktijk van het gemeentelijk beleid. Na een schets van de intentie van de SGP en de bestuurlijke
werkelijkheid staan in dit programma concrete acties en voornemens die een bijdrage kunnen en
zullen leveren aan het welzijn en de welvaart van de burgers. De ontwikkelingen van het gemeentelijk
beleid samengevat in de slogan “Oldebroek voor Mekaar” of “Minder overheid, Meer samenleving”
hebben de steun van de SGP gehad in de vorige periode. In het verlengde daarvan is de hoofdstroom
van dit verkiezingsprogramma te zien.

De SGP staat voor een overheid overeenkomstig Gods Woord. Het gevolg daarvan is dat die overheid
van grote en wezenlijke betekenis zal zijn voor de burgers in de samenleving.

Download hier het verkiezingprogramma.