Kandidaten

Erik Doornwaard

NR. 1 ERIK DOORNWAARD

Sinds maart 2010 ben ik raadslid voor de SGP. Daarmee heb ik bijna 12 jaar ervaring in de gemeenteraad van Oldebroek. Daarvan heb ik 6 jaar lang de rol van fractie-voorzitter mogen vervullen. Ik ben 36 jaar en getrouwd met Liesbeth. Samen hebben wij 7 kinderen en wonen in Oldebroek. Ik ben werkzaam als docent economie in het voortgezet onderwijs.

De afgelopen jaren heb ik mij ingezet om de belangen te behartigen van alle inwoners vanuit de visie van de SGP. 

Het blijft voor mij belangrijk dat ik elk besluit wat ik neem kan uitleggen waarom en hoe dat besluit is genomen. Duidelijke en heldere communicatie met inwoners is erg belangrijk en blijkt nog steeds een uitdaging te zijn. 
Daar wil ik mij ook de komende periode voor inzetten.

 


Gerard Vlieger

NR. 2 GERARD VLIEGER

Sinds 2018 ben ik betrokken bij de lokale politiek voor de SGP. Eerst als raadscommissielid en later als raadslid. Ik ben 34 jaar, getrouwd en wij hebben 2 kinderen. In mijn jonge jaren heb ik in Oldebroek gewoond en vanaf mijn huwelijk in ‘Loo Oldebroek.

 In het dagelijks leven ben ik werkzaam als financieel controller bij een transportbedrijf. De afgelopen periode heb ik mij voornamelijk bezig gehouden in de commissie Ruimte en Leefomgeving en was ik de laatste periode ook fractiesecretaris. In de afgelopen periode heb ik kennis kunnen maken met het raadswerk. Hier was een terugkerend thema de woningnood in onze gemeente. Ik wil mij daar de komende periode graag voor inzetten om voor iedere doelgroep een goed woningaanbod aan te bieden. Verder hebben de gemeentelijke financiën mijn interesse vanuit mijn professie als controller. Het is van groot belang in een tijd van stijgende uitgaven, met name ook in de zorg, om de gemeente financiën beheersbaar te houden. Deze financiën zullen blijvend onze aandacht vragen. De afgelopen 4 jaar heb ik ervaring kunnen opdoen in het politieke bedrijf, maar ook hebben we de afgelopen periode gemerkt hoe belangrijk het is om te weten dat er een Gods is die alles bestuurd en regeert. Wij blijven met lege handen staan terwijl we vanuit ons maakbaarheid denken alles te kunnen regeren. Ik hoop daarom ook de komende periode met Gods hulp mij in te zetten voor de gemeente Oldebroek en mijn talenten te gebruiken zoals ik die van mijn Schepper heb gekregen, om het goede voor de gemeente te zoeken vanuit de visie van de SGP gegrond vanuit Gods Woord.

 

Gerrit Evink

NR. 3 GERRIT EVINK

Van zwervuil-prikker tot rentmeester!

Oldebroek is een prachtige gemeente om in te wonen en te werken. Natuurschoon alom. Uitgestrekte heidevelden, diverse bosschages, land-goederen en niet te vergeten het weidse polderlandschap. Om hier te mogen wonen en werken is een voorrecht.

Geboren en opgegroeid in Oosterwolde heb ik ervaren wat het is om deel te nemen aan het verenigingsleven hoe verbroederend dat werkt. Ik heb mijn bijdrage mogen leveren als bestuurder o.a. bij de muziekvereniging en schoolvereniging en vanaf begin jaren “90 als ambtsdrager in de hervormde gemeente. Vanuit mijn werk als makelaar taxateur kom ik in alle hoeken van de gemeente en zie ik de diversiteit van de 6 verschillende dorpen, met elk zijn eigen behoeftes. Als raadslid heb ik vooral in het proces “Oldebroek voor elkaar” vele betrokken mensen mogen ontmoeten. Geweldig vind ik hierbij de eigen inbreng vanuit de inwoners, zo zijn er mooie dorpsgerichte projecten ontstaan. Wat ik belangrijk vindt is rentmeesterschap, nu ik 60 jaar oud ben ervaar ik dat het goed is, om het “erfgoed” wat wij ontvangen hebben ook weer zorgvuldig door te geven. Ik zie zoveel zwerfvuil liggen, dan denk ik wel eens als dat synoniem is voor ons menselijk bestaan, dan is het zeer droevig gesteld met ons. Graag zet ik mij in voor de bewustwording hiervan. Onze goede God heeft ons deze aarde gegeven om deze te bewonen en te bewerken op verantwoorde wijze. Daarom wil ik mij ook inzetten voor de circulaire economie, en niet ongebreideld door produceren van goederen. Ik wil ook een bijdrage leveren aan vooral goede huisvesting voor ouderen, zodat gezinnen weer door kunnen stromen, en er ook weer woningen vrijkomen voor starters op de woningmarkt. Ouderen goed faciliteren, niet alleen voor huisvesting maar ook dat ouderen hun fysieke, mentale en sociale functionaliteit vinden, ook wanneer ze al langere tijd geleden met pensioen zijn gegaan. Bijvoorbeeld in het zorgen voor anderen of het doen van vrijwilligerswerk. Daarvoor zijn goed functionerende dorpshuizen van belang. De leefbaarheid in de dorpen helpen vergroten en zorgen dat ouderen in hun eigen leefomgeving zo lang mogelijk kunnen blijven functioneren.

Kort samengevat, sta ik voor verantwoord rentmeesterschap in een circulaire economie, waarin ingezet wordt op zorgvuldig omzien naar elkaar. Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en met deze kwaliteit de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen, waarin ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen zijn, en een bijdrage aan het dorpsleven kunnen geven.

Samen met mijn vrouw Christien hoop ik de kracht te mogen ontvangen om mij in te zetten voor zorgvuldige politiek met als uitgangspunt de SGP beginselen, vanuit Gods woord.

Hartelijke groet vanaf het mooie Noordeinde Gerrit Evink.

 

Rik van de Beek

NR. 4 RIK VAN DE BEEK

Ik ben Rik van de Beek, 33 jaar oud en woon in het mooie Oosterwolde. Ik ben getrouwd met Petra en we hebben 1 dochter en een zoontje. In het dagelijks leven studeer ik Theologie en ben ik werkzaam als pastoraal werker. 

Sinds 2010 ben ik actief bij de SGP Oldebroek, waarbij ik vanaf 2015 in de gemeenteraad ben gekomen. Hierbinnen richt ik me vooral op de thema’s binnen het onderdeel Financiën en Bedrijfsvoering, dit vanwege mijn eerder opgedane ervaringen in het bedrijfsleven. Goed gemeentebestuur en gezonde financiën gaan immers samen op. Dat gold zeker de achterliggende jaren, waarin er bezuinigd moet worden; maar is ook voor de toekomst essentieel.

 

Henk KwakkelNR. 5 HENK KWAKKEL

Ik ben 54 jaar en getrouwd met Corry. Wij hebben 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Opgegroeid ben ik in Wezep en vanaf ons trouwen woon ik in het mooie Oldebroek. Werkzaam als receptionist bij een autoschadebedrijf.

Afgelopen jaren ben ik aantal jaren actief geweest als raadscommissielid in de commissie Samenleving en in de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. De komende jaren wil ik toegankelijk zijn voor alle inwoners van onze gemeente. Daarbij wil ik mij graag inzetten voor politiek waarbij de Bijbel dient als basis. Op een manier waar burgers weer vertrouwen krijgen in de overheid, verdere polarisatie een halt kan worden toegeroepen en wij vreedzaam met elkaar kunnen samenleven.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.