Zorgvuldig bouwen

Voor elke doelgroep moet er woonmogelijkheid zijn. De gemeente zet zich in om in de woningbehoefte van alle verschillende doelgroepen van de lokale inwoners te voorzien. Wel verdient inbreiding de voorkeur ten opzichte van uitbreiding maar gezien de situatie op de woningmarkt moeten er ook uitbreidingslocaties voor woningbouw onderzocht worden. Andere mogelijke oplossing te kiezen voor hoogbouw mits dit goed geïntegreerd wordt in de omgeving. Als er mogelijke uitbreidingslocaties onderzocht worden dan is het van belang dar er een goede verkeersontsluiting mogelijk is. Ook mag het niet teveel afbreuk doen aan de eigenheid en het landschappelijk karakter van de gemeente Oldebroek. Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor de sociale huurwoningen. Met de woningcorporaties moeten concrete afspraken gemaakt worden over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen. Woonwensen van inwoners kunnen veranderen. Daarom verdienen ook andere woonvormen aandacht. De SGP is voor een projectmatige benadering van plannen waarbij maatwerk wordt toegepast. Kwalitatieve verbeteringen moeten ook gewogen worden. Functieverandering van agrarische bebouwing moet verruimd worden om zo verpaupering en ondermijning te voorkomen.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.