Zorgvuldig rentmeesterschap

God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bouwen en te bewaren. Daarom moeten we als goede beheerders zorgen voor de schepping. Het is onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Inwoners en bedrijven moeten waar mogelijk verleid en gefaciliteerd worden om te verduurzamen. Daarnaast bepleit de SGP om doelen voor energiebesparing te stellen. Initiatieven die het energiegebruik verminderen verdienen net zoveel aandacht als het duurzaam opwekken van energie. Draagvlak voor duurzaamheidsinitiatieven is van het grootste belang, en wordt alleen maar belangrijker met de grootschalige ontwikkeling van zonne- en windparken. De huidige regionale verdeling met betrekking tot het opwekken van duurzame energie laat zien dat de gemeente Oldebroek een grote bijdrage geleverd heeft, waardoor het plaatsen van extra windmolens in de gemeente Oldebroek op dit moment niet aan de orde is. Nieuwe initiatieven op het gebied van windenergie binnen onze gemeente worden daarom terughoudend benaderd. Wel moet er ingezet worden op zonne-energie op daken, zonnevelden op hoogwaardige agrarische gronden wijzen wij af.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.