Zorgvuldig samenleven

Het is belangrijk om als gemeenschap vreedzaam samen te leven. Dat betekent blijven zoeken naar verbinding en initiatieven samenbrengen. God heeft alle mensen uniek geschapen en ieder leven is daarom intrinsiek waardevol. Er moet ruimte zijn voor verschillen. Alle inwoners moeten zich veilig voelen. Mensen in kwetsbare omstandigheden krijgen vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of als het nodig is bescherming. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellengen moeten intensief betrokken worden bij het gemeentelijke beleid. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen ondersteuning van de gemeente. Speciale aandacht moet er zijn voor de jongeren in de gemeente. Door de coronapandemie worden met name ook jongeren geraakt. Voor kinderen moet er voldoende speelgelegenheid zijn in de omgeving. Daarnaast willen we goede sport faciliteiten en accommodaties bieden voor jongeren. Recreatieve sport kan namelijk een positieve bijdrage leven aan de vorming en gezondheid van jongeren.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.