HomePersonenWethouder

Wethouder

Harm Westerbroek
Harm Westerbroek Harm Westerbroek is wethouder en 3e locoburgemeester van de gemeente Oldebroek. hwesterbroek@kliksafe.nl

Portefeuilles
Ruimtelijke ontwikkelingen (RO-beleid, handhaving, economie en werkgelegenheid, planologie, stedenbouw, bouwen, volkshuisvesting, monumenten, milieu)
Straatnaamgeving
Grondbeleid
Grondprojecten
Vastgoed
Project windmolens
Project aansluiting A-28