5 juli 2023

Aandachtspunten en wensen met betrekking tot verzoek COA

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2023 het verzoek van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) besproken. Tijdens deze vergadering hebben zes inwoners ingesproken. Ook waren er veel bezoekers die deze vergadering bijgewoond hebben. De SGP waardeert wat de insprekers ingebracht hebben en de bezoekers die aanwezig waren. Ook uit de brieven en de gesprekken die wij gelezen en gehad hebben blijken de zorgen van onze inwoners. Het is heel belangrijk in dit dossier om dit te horen en te lezen. Al deze dingen moeten straks bij het uiteindelijke advies of keuze gewogen worden.

Voor de SGP-Oldebroek gaat het om een evenwicht tussen barmhartigheid en draagkracht van de gemeenschap. Daarom zijn wij onze bijdrage ook begonnen met datgene wat onze basis is. De Bijbel. De opdracht vanuit de Bijbel om gastvrij te zijn is niet beperkend. Daarom is goede opvang voor vluchtelingen nodig. In het verkiezingsprogramma van de SGP-Oldebroek staat ook dat we onderdak willen verlenen aan mensen in nood. De instroom van vluchtelingen stelt ons als gemeente voor grote uitdagingen. De opvang van asielzoekers en statushouders moet in balans zijn met de belangen van de eigen inwoners.

Tijdens het debat heeft de SGP-Oldebroek de volgende wensen en aandachtspunten meegegeven aan het college:

Communicatie:

 • Goede communicatie met omwonenden, maatschappelijke instanties en gemeente Elburg.
 • Rekening houden met de vakantieperiode.

Veiligheid:

 • Voorwaarde is uitbreiding handhaving.
 • Een telefoonnummer voor omwonenden waar ze te allen tijde naar toe kunnen bellen waarbij er binnen gestelde tijd actie wordt ondernomen.
 • Een klankbordgroep van de buurt die wekelijks of twee wekelijks overleg heeft en de actuele zaken bespreekt met een terugkoppeling naar de gemeente.
 • Indien nodig camerabeveiliging.
 • Frequente evaluatie van de afspraken met COA.
 • Bij teveel incidenten maatregelen opleggen aan COA en in uiterste geval sluiting mocht er een AZC komen.

De locatie:

 • Omgeving: Bosbranden, verkeersveiligheid.
 • Lessen leren uit het verleden: Veiligheid, zinvolle dagbesteding, privacy omwonenden, zwerfafval.
 • Duidelijkheid met betrekking tot Natura 2000, ASK en stikstof. Wat voor onze inwoners niet kan kan ook niet voor COA. Geen voorkeursbehandeling of uitzondering voor het COA.
 • Geen permanent AZC.
 • Duidelijkheid met betrekking tot eventuele schade van omwonenden en bedrijven.
 • Alternatieven voor een mogelijke invulling zoals kleinschalige opvang met huisvesting statushouders.

Spreidingswet:

 • Wachten tot de spreidingswet er is.
 • We vangen al ongeveer 240 Oekraïners op in onze gemeente.
 • Komt er een AZC dan minder statushouders zodat de huidige en nieuwe woningvoorraad voor onze reguliere woningzoekenden is.
 • Eerlijke verdeling. Opvang asielzoekers is een landelijke opgave.
 • Zorgvuldigheid gaat boven snelheid.

Het verzoek:

 • Kan de eigenaar en COA zonder de gemeente een AZC vestigen?
 • Welke mate van vrijwilligheid heeft de gemeente?
 • Het voelt voor ons als SGP wrang dat wij als gemeenteraad niet de definitieve stem hebben in wel of geen AZC.

Tijdens het debat hebben wij aangegeven dat het zorgvuldig gekozen proces onze instemming heeft. Eerst het verzoek van COA, dan de raad die wensen en aandachtspunten kan meegeven. Vervolgens het informatie en meepraattraject met omwonenden, verenigingen, kerken en ondernemers en vervolgens scenario’s die aan de raad weer voorgelegd worden. Wij zien dan ook uit naar die scenario’s waarbij ook geen AZC volgens ons een mogelijk scenario is. Het is niet zo dat de coalitie zoals geopperd werd tijdens de vergadering al ja heeft gezegd. Laten we met elkaar in een open gesprek alle dingen wegen om zo een goed advies en goede keuze te kunnen maken in september.

Wilt u onze hele bijdrage lezen? Klik dan hier

Wilt u onze hele bijdrage zien? Klik dan hier

SGP-fractie Oldebroek