5 februari 2024

Procesvoorstel AZC

 

Tijdens de raadsvergadering is nogmaals gesproken over het dossier AZC. Dit naar aanleiding van het agenderingsverzoek van de VVD vanwege de brief van het COA. Daarnaast heeft de SGP in de commissievergadering van jl. 18 januari gevraagd aan het college om al een proces uit te werken op papier. In die korte tijd heeft het college dat gedaan. Ook deze concept procesbeschrijving is besproken. Voor ons als SGP een goede manier om met elkaar in gesprek te gaan en een goede onderligger voor de te nemen vervolgstappen.

De vraag was wanneer start je participatie. Voor de SGP is participatie actieve deelname van de inwoners. Daarom zijn wij van mening dat er met inwoners tijdens deze bijeenkomsten over varianten gesproken kan worden. Daarvoor moet je wel weten of het AZC op deze locatie kan. Daarom zijn wij ook van mening dat de uitkomsten van de onderzoeken bekend moeten zijn. Want we weten nu niet meer dan dat het COA voornemens is om deze maand een formele aanvraag in te dienen voor een opvanglocatie met 300 plekken gedurende 10 jaar. Inhoudelijk over het hoe en wat is nog niets bekend. Participatie is voor ons meer dan alleen zo snel mogelijk een bewonersavond organiseren. Want nu kunnen er op veel vragen geen antwoord gegeven worden en kunnen mensen niet meedenken over varianten. Het zou de teleurstelling van inwoners verder vergroten.

De SGP heeft wel aangegeven het proces van het participatietraject alvast te starten. Want als op beoogde locatie geen AZC kan is er nog de spreidingswet. Dat participatietraject moet zorgvuldig en transparant uitgewerkt worden. We willen niet een paar openbare bewonersavonden zonder dat er inhoudelijk over varianten gesproken kan worden want dat zou een herhaling van 2015 worden. Door inhoudelijk in gesprek te gaan kan ieders mening gehoord en meegewogen worden. Daarbij hebben we nogmaals de oproep gedaan om niet te overhaasten.

Duidelijk is dat COA verplicht is voor de vergunningsaanvraag participatie uit te voeren. De inzet van het college is om eerst afspraken te maken, de zogenoemde bestuursovereenkomst, met het COA voordat de vergunning wordt aangevraagd. Voor het opstellen van de bestuursovereenkomst is de inwonersparticipatie vereist. De inwoners hebben dan de gelegenheid om hun inbreng te geven en het gesprek aan te gaan.