17 maart 2020

Regenboog verplaatst

 

Regenboog verplaatst”.

Basisschool “De Regenboog” was aan renovatie toe. Hiervoor was een krediet van 1.2 miljoen beschikbaar. In de commissievergadering deed het college  een voorstel om een nieuwe school, tegenwoordig IKC (Integraal Kind Centrum) te realiseren, op het terrein van de voormalige huishoudschool, het naastgelegen terrein.  En hiervoor een krediet van 2.4 miljoen beschikbaar te stellen. Nieuwbouw heeft vele voordelen, je kunt dan alles aanpassen naar de eisen des tijds. Tijdens de commissievergadering kwamen een aantal knelpunten naar voren. Zoals wat gebeurt er met de huidige huurders, er ontbrak een asbestinventarisatie. De commissie was huiverig, vooral met de asbest waren de ervaringen met b.v. het gemeentehuis niet goed. In de afgelopen raadsvergadering heeft de wethouder hierop geantwoord en aangegeven, dat het moeilijk op voorhand te duiden is wat het exact gaat kosten. Er is wel een spanbreedte aangegeven, maar hier kunnen wij niet zoveel mee. Toegezegd is, dat alles vanuit de onderwijshuisvestingsreserve gefinancierd zal worden. Totaal is er in de raadsvergadering een budget van 2.4 miljoen beschikbaar gesteld. De SGP heeft in de raadsvergadering aangegeven, dat dit het budget is, en dat de school hiervoor gerealiseerd moet worden.

Tevens is aangegeven, dat er gezocht wordt voor een passende oplossing voor de huidige huurders van de voormalige huishoudschool. Met name voor het Rode Kruis dient er een goede oplossing te komen. Zij hebben hun belang duidelijk kracht bij gezet met hun massale aanwezigheid tijdens de raadsvergadering. Tientallen vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten bij evenementen e.d. om onze veiligheid te waarborgen, waren aanwezig. De SGP was onder de indruk tijdens het werkbezoek wat er aan materieel aanwezig was, hiervoor dient een goede accommodatie gevonden te worden. De Wethouder heeft aangegeven er alles aan te doen om een goede accommodatie te vinden, met name voor het Rode Kruis. De SGP heeft net als de rest van de raad in kunnen stemmen met het voorstel. En hoopt, dat de kinderen uit Oldebroek en omgeving, nog jarenlang met plezier onderwijs kunnen ontvangen. Het is tenslotte onze toekomst, en die verdienen een goed klimaat om in onderwezen te worden.

SGP Fractie Oldebroek.