12 november 2018

SGP Oldebroek en het muziekonderwijs

 

SGP Oldebroek en het muziekonderwijs

Jarenlang is er gediscussieerd over gemeentelijke steun aan het muziekonderwijs. De begrotingsvergadering van 8 november 2018 leek het moment van de waarheid, waarop er definitief duidelijkheid zou komen op de vraag wat de structurele rol van de gemeente in de toekomst hierin zou worden. Als SGP Oldebroek willen we helder maken wat onze inzet was en wat de uitkomsten zijn voor het muziekonderwijs.

De situatie

Tot het jaar 2012 kreeg het muziekonderwijs jaarlijks 100.000 euro van de gemeente Oldebroek. In dat jaar heeft de gemeente, vanwege haar financiële situatie, moeten snijden in haar uitgaven. Er is toen besloten de gemeentelijke steun te stoppen. Later, in 2014, heeft de gemeente besloten een aflopende subsidie te geven voor het muziekonderwijs, tot en met het jaar 2018. Dit betekent dat er door deze regeling in 2019 geen structurele financiële middelen meer zijn vanuit de gemeente voor het muziekonderwijs.

Het is duidelijk dat het muziekonderwijs niet zonder een financiële bijdrage vanuit de gemeente kan rondkomen. Dit was in 2012 zo, en is nu niet anders. In 2014 ging de streekmuziekschool failliet. De verenigingen hebben toen zelf initiatief ondernomen en via kleinere stichtingen (zoals Stichting Muziekonderwijs Oldebroek) toch muziekonderwijs aangeboden. Dit hebben zij, met een fors lagere gemeentelijke bijdrage dan tot 2012, toch voor elkaar gekregen. Knap werk dus, écht Oldebroek voor Mekaar!

Inzet SGP-fractie

Als SGP-fractie willen we al tijdenlang een nieuwe integrale afweging voor cultuur en sport. Hiermee bedoelen we dat we opnieuw willen kijken naar de verdeling van gemeentelijke subsidies. We willen dat er bij die integrale afweging ook gezocht wordt naar een structurele oplossing voor het muziekonderwijs. Dit hebben we herhaald in verkiezingstijd, en daarom willen we ons daar nu nog steeds voor inzetten.

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we tijdens de begrotingsvergadering een motie ingediend. In die motie riepen we op tot ‘’het maken van een integrale afwezig voor sport en cultuur (in de eerste helft van 2019), waaronder muziekonderwijs.’’

Resultaat

Tijdens het verloop van de vergadering bleek dat de motie helaas niet op een meerderheid kon rekenen. Als SGP-fractie hebben we toen besloten om tegemoet te komen aan de fracties die de motie aanvankelijk niet wilden steunen. We hebben de motie aangepast, zodat we uiteindelijk toch een meerderheid konden vinden.

In de aangepaste motie wordt opgeroepen tot een integrale afweging aangaande sport en cultuur, maar zonder een bepaling over het muziekonderwijs. Dit geeft helaas niet de garantie dat er na de integrale afweging een structurele oplossing komt voor het muziekonderwijs.

We zijn als SGP-fractie blij dat de aangepaste motie (unaniem) is aangenomen. Wel blijft de onzekerheid voor het muziekonderwijs zo voortbestaan. Het is het gevolg van politieke besluitvorming, waarbij je, als je zaken voor elkaar wilt krijgen, altijd op zoek moet naar meerderheden. De SGP-fractie blijft zich desondanks inzetten voor een structurele oplossing voor het muziekonderwijs.

 

Namens de SGP-fractie,

Tom de Nooijer (gemeenteraadslid voor SGP Oldebroek)