26 september 2020

Meerderheid gemeenteraad Oldebroek hanteert oude politiek

 

Tijdens de raadsvergadering van 24 september is de functieverandering van Kleine Woldweg 10 besproken. Op dit perceel is nu een varkenshouderij gevestigd en het perceel heeft dus een agrarische bestemming. De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend om dit te wijzigen naar een woonbestemming. Het huidige beleid geeft de mogelijkheid om maximaal twee woongebouwen te realiseren, maar volgens onderliggende berekeningen en taxaties is dit niet voldoende om de marktwaarde van de onderneming te compenseren. Daarom lag er een voorstel om vier woongebouwen toe te staan wat planologisch mogelijk is.

Opmerkelijk is dat ChristenUnie, ABO en CDA niet konden instemmen met het voorstel. Het lijkt erop dat ABO nog nooit van maatwerk heeft gehoord en stelt: “Het is niet volgens de regels die we vastgesteld hebben dus we doen het niet”.

ChristenUnie geeft aan dat het voorstel nog niet huidig beleid is en ze wil vast houden aan het huidig VAB-beleid maar het kan wel beleid worden. Zo zie je maar dat wat landelijk door een ChristenUnie-minister als beleid gezien wordt niet vanzelfsprekend door een plaatselijke fractie wordt overgenomen, wat je wel zou veronderstellen. De minister spreekt namelijk van maatwerk met betrekking tot de warme sanering van de varkenshouderij. Volgens de minister is iedere varkenshouder anders en bevindt zich in eigen unieke omstandigheden. Iedere varkenshouderijlocatie kent haar eigen uitdagingen en kansen. Dit in schril contrast met de ChristenUnie Oldebroek, die aangeeft dat dit voorstel zorgt voor precedentwerking. De initiatiefnemer komt in aanmerking voor de landelijke regeling. In de gemeente Oldebroek is het niet het college wat zorgt voor knelpunten om het landelijk beleid uit te voeren, maar een deel van de gemeenteraad omdat men vastgestelde regels belangrijker vindt dan meedenken en maatwerk leveren voor initiatiefnemers.

De ChristenUnie heeft zelf in het verleden het initiatief genomen om een extra woongebouw toe te staan als er meer dan 2000 m2 gesloopt zou worden met als argument dat dit een extra motivering is om mee te doen aan de regeling functieverandering. Naar nu blijkt ook om de extra te slopen m2 te kunnen financieren. Wat SGP betreft een subjectieve maatstaf. Het voorstel van het college heeft een objectieve maatstaf: ‘de getaxeerde marktwaarde’. De SGP wil uitgaan van objectieve maatstaven. Op die manier kan de ruimtelijke kwaliteit en de omgeving verbeterd worden. De ChristenUnie gaf aan dat het huidige beleid zoveel woningen voor zoveel vierkante meter een hele simpele redenering is en dat door de vermogenstoets we moeten gaan kijken naar wat is de locatie nu waard. De vraag werd zelfs gesteld hoe gaan we de waarde bepalen. Wat de SGP betreft is dat precies de oplossing. Door middel van taxaties is een vermogenstoets transparanter en doet meer recht aan de werkelijkheid dan de simpele redenering zoals het nu in het VAB-beleid is opgenomen. Toch nog een lichtpuntje. Op de opmerking van de SGP dat het beter was geweest dat de vermogenstoets in het beleid was verankerd, gaf de ChristenUnie woordvoerder aan dat hij het daar mee eens is.

Tijdens de eerste termijn heeft de SGP fractie met behulp van citaten uit onderzoeken, rapporten en beantwoording van regering aangaande warme sanering varkenshouderij duidelijk gemaakt dat er maatwerk nodig is aangaande herbestemming en aangaande bepalen van de marktwaarde. Maatwerk in unieke situaties en meedenken met initiatiefnemers is wat de SGP betreft de houding die de overheid moet hebben. ‘’Ja mits’’ is de grondhouding volgens de nieuwe omgevingswet en wordt door de SGP onderschreven. Deze grondhouding is van belang als het gaat om de uitdagingen en de grote opgave die er ligt voor het landelijk gebied aan te gaan. Er is nog een lange weg te gaan.

Namens SGP-fractie,

Erik DoornwaardVolledige bijdrage eerste termijn leest u via deze link.

En hieronder een videofragment van de tweede termijn.