9 juni 2021

Noorderrot

In de raadsvergadering van 3 juni jongsleden stond het project Noorderrot op de agenda. Het project Noorderrot is onder de mensen van Noordeinde wel bekend. Het project komt er in het kort op neer dat er voor de inwoners van het Noordeinde en Kerkdorp een kleinschalige extensieve dagrecreatieve voorziening voor open boten en kano’s gerealiseerd wordt. Of kortweg; een haventje voor 20 bootjes met een vaargeul richting het Drontermeer.

Het feit dat dit voorstel door de inwoners zelf is opgezet, laat zien dat de gemeenschap leeft en initatief toont. Dat is iets wat we als SGP erg waarderen. Tegelijkertijd is ons duidelijk geworden dat het in de opzet echt kleinschalig bedoeld is. Geen grootschalig toerisme, maar kleinschalige recreatie voor de inwoners. Als SGP hebben we er wel op aangedrongen dat het college nagaat welke mogelijkheden er in de toekomst voor de andere inwoners uit onze gemeente mogelijk zijn. De te maken kosten worden immers betaald met gemeenschapsgeld.

Als SGP hebben we ingestemd met de voorstel en zien we uit naar de verdere ontwikkeling van dit plan.

Fractie SGP Oldebroek