12 februari 2021

SGP over Meidoornpleinmanager

SGP over Meidoornpleinmanager: dure gok die het voordeel van de twijfel verdient

Het winkelcentrum in Wezep, het Meidoornplein, is binnen onze gemeente helaas te vaak het epicentrum van vernielingen, overlast en vechtpartijen. Het afgelopen jaar was daarin ook een ronduit slecht jaar, met veel incidenten. Daarom is SGP Oldebroek van mening dat er meer nodig is op het Meidoornplein om te zorgen voor veiligheid. Immers, veiligheid is een kerntaak van de overheid. Daarom stelt het college voor om een Meidoornpleinmanager aan te stellen. Wat wordt hiermee bedoeld en wat vindt de SGP daarvan?

Meidoornpleinmanager

De Meidoornpleinmanager is een 1 jaar durende pilot, waarbij er iemand voor 24 uur per week wordt ingehuurd om samenhang, maar vooral ook veiligheid te laten toenemen. Kosten: 81.000 euro. Veel geld, zeker voor ‘slechts’ 24 uur in de week. Een dure gok volgens de SGP-fractie, maar wel eentje die het voordeel van de twijfel verdient. Te meer, omdat diverse partijen die direct betrekking hebben met het Meidoornplein (denk aan politie, ondernemers en maatschappelijke partijen) positief zijn over de komst van deze manager.

Verschil college

Ondanks dat we positief staan ten opzichte van deze pilot, heeft de SGP wel een fundamenteel meningsverschil met het college over dit voorstel. Het college kiest ervoor dat deze persoon vooral ‘’werkende weg’’ zijn taakinvulling uit moet vinden, en pas na het besluit van de raad bij verschillende partijen input hiervoor gaat verzamelen. De taakinvulling die nu voorligt, is naar de mening van de SGP helaas te weinig concreet. We hadden liever gezien dat er een duidelijke en inzichtelijke inventarisatie was gemaakt van wat de politie en straathoekwerk/jongerenwerk op dit moment mist. Om twee redenen. Allereerst maakt dat het veel gemakkelijker om hier een geschikt persoon bij te werven, en ten tweede valt er dan op een later moment veel beter te beoordelen of deze persoon deze taken goed heeft opgepakt. Nu wordt de verkeerde volgorde gekozen, volgens de SGP-fractie.

BOA-bevoegdheid

Omdat handhaving een belangrijke opdracht wordt voor de Meidoornpleinmanager, is volgens de SGP een BOA-bevoegdheid van het grootste belang. Zo creëer je namelijk de bevoegdheid om daadwerkelijk handhavend te kunnen optreden. Gelukkig is dit onder druk van meerdere partijen daarom ook opgenomen in het functieprofiel als eis. Dat is winst! Alleen door de burgemeester werd het later in DeStentor van 29 januari ‘een aandachtspunt en niet noodzakelijk’ genoemd. Dat vindt de SGP te zwak. We hebben er in de raad op aangedrongen een BOA-bevoegdheid in eerste instantie als belangrijke voorwaarde te beschouwen bij het werven van de manager, in plaats van een van de vele aandachtspunten.

Moedig voorwaarts

De SGP heeft dus de nodige aanscherpingen ingebracht met betrekking tot dit voorstel. We zullen bij de begroting ook scherp evalueren of het ook daadwerkelijk zin heeft gehad. Werkt het niet, dan moet je ook durven te besluiten om ermee te stoppen. Toch hopen we en vertrouwen we erop dat het voorstel ook daadwerkelijk gaat zorgen voor een veiliger Meidoornplein. Want daar is keihard behoefte aan!

 

Namens de SGP-fractie,

Tom de Nooijer