28 december 2020

Verplaatsing WHC

In de raadsvergadering van 17 december 2020 jl. is gesproken over een voorbereidingskrediet. Dit krediet was noodzakelijk om een haalbaarheidsonderzoek op te starten naar de verhuizing van WTC, WHC en de VLS. Centraal in dit plan staat de verhuizing van de bovengenoemde verenigingen. De vrijgekomen locatie kan worden gebruikt voor de woningbouw.

Als SGP hebben we aangegeven verrast te zijn door de snelheid van het college als het gaat om dit plan. De snelheid van het college als het gaat om woningbouw is iets wat we als SGP zeer waarderen, maar de snelheid waarmee het college dit plan wil uitwerken roept vragen op.

In de raadsvergadering hebben we ook onze bedenkingen genoemd. Er is sprake van een principeverzoek, maar visie en beleid is er nog niet. Daarnaast maken we ons ook zorgen om de omwonenden. De brieven die ons bereiken zijn alarmerend. Zij voelen zich niet gehoord en als SGP hebben we onze zorg hierover uitgesproken. Daarnaast zijn de kosten voor dit onderzoek fors. We prijzen de snelheid, maar daardoor zijn de kosten fors hoger.

Als fractie hebben we deze zorgen ingebracht in de raadsvergadering. Uit de beantwoording van de wethouder bleek dat hij zich maximaal zal inzetten om ook de communicatie op een gedegen wijze te regelen. Daarnaast zal het plan deel gaan uitmaken van de woonvisie die door het college zal worden opgesteld. Met deze toezeggingen op zak konden wij als SGP instemmen met het voorstel naar dit onderzoek.