10 november 2023

Begrotingsvergadering 2023

Wederzijds begrip en vertrouwen op basis van zachtmoedigheid

Het meest van alle woorden in de begroting werden we getroffen door de laatste zin van de aanbieding van het college waar staat: ‘Tot slot spreken we de wens uit, dat het bestuurlijk handelen van deze gemeente ook in 2024 gedragen mag worden door wederzijds begrip en vertrouwen en dat ons werk onder Gods zegen mag staan’’. Daarbij gingen onze gedachten naar Mozes, de leider van het volk Israël, waarvan in de Bijbel staat in Numeri 12 vers 3: ‘Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren’. Mozes was een zachtmoedig leider. En deze zachtmoedigheid was geen zwakte maar een kracht. Mozes was verdraagzaam en had een levenshouding die vol verwachting vertrouwd dat God geeft wat nodig is. De SGP wenst dan ook iedereen in onze samenleving en ons als gemeenteraad en volksvertegenwoordigers die zachtmoedigheid toe zodat wederzijds begrip en vertrouwen daarop gebaseerd mogen zijn.

 

De begroting geeft voor de komende jaren een positief beeld hoewel er nog veel onzekerheden zijn. Dat vraagt financiële degelijkheid. Voor de SGP is een gezonde financiële huishouding dan ook een topprioriteit. We willen investeren in deze gemeente. Dat kan niet zonder geld maar financiële degelijkheid is en blijft voor de SGP belangrijk want dat getuigt van zorgvuldig besturen. Het gaat om de portemonnee van u als inwoner.