12 maart 2018

Vóór besturen mét de samenleving, SGP stelt schriftelijke vragen

 

In de afgelopen bestuursperiode heeft de SGP mede gestalte gegeven aan Oldebroek voor Mekaar. Oldebroek voor Mekaar betekend samen werken aan een mooie en sterke samenleving. Iedereen kan initiatief nemen om samen iets aan te pakken. Dit is wat de SGP toejuicht, minder overheid en minder regels.

Er zijn al diverse mooie projecten gestart vanuit de samenleving in de diverse kernen. Denk aan CPO-projecten, momenteel is de buitensportaccommodatie in Oldebroek volop in ontwikkeling, met als initiatiefnemers de betrokken verenigingen. In sommige kernen verdient het nog meer aandacht om de burgerinitiatieven te stimuleren. Graag zien wij als SGP, dat de samenleving mee doet, de zogenaamde participatiesamenleving, met als motto “verbinden en ontmoeten”, zoals onze burgermeester het noemde in zijn nieuwjaarstoespraak. 

Wij als SGP willen benaderbaar zijn, met name aan de voorkant van de bestuursprocessen willen we u als inwoner ontmoeten, zodat wij goed geïnformeerd zijn en weten of er draagvlak is voor de te nemen besluiten.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat inwoners op een toegankelijke manier betrokken kunnen worden bij de democratie. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college over het project Open Raadsinformatie. Wat de SGP betreft sluiten we aan bij dit project zodat inwoners door middel van de app WaarOverheid gedetailleerd per kern en buurt raadsinformatie kunnen inzien die betrekking heeft tot die kern of buurt. De schriftelijke vragen kunt u hier lezen.

Concreet staat de SGP vóór: 

  • Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving. Het algemeen belang gaat voor het persoonlijke belang;
  • Het gemeentebestuur maakt zich hard voor de meest kwetsbaren;
  • Het gemeentebestuur streeft ernaar dat iedereen veilig is;
  • Het gemeentebestuur zoekt naar verbindingen. Het brengt initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar, overbrugt verschillen en zorgt voor respect en uitwisseling tussen inwoners.