12 juli 2019

Wethouder Ben Engberts, na een jaar Oldebroek ...

 

SGP wethouder in Oldebroek te worden had ik niet verwacht. Het is wel een mooie instap geworden binnen het college, raad en ambtelijke organisatie.

Na een jaar moet ik zeggen dat ik veel medewerking en goede samenwerking heb ervaren, lopende zaken zijn afgerond en verder gebracht op mijn terrein van ruimtelijke ordening, financiën en bedrijfsvoering.

Maar ook nieuwe zaken zijn opgestart en krijgen vorm. Door daarbij ook betrokken partijen tijdig te vragen naar hun ervaringen, krijgen ideeën meer inhoud en kracht.

Oldebroek is een gemeente waarin veel gebeurt en mensen actief zijn. Er komen bouwaanvragen individueel, van bedrijven en ontwikkelaars, die met maatwerk en extra inspanningen voor de leefomgeving en de Oldebroekse samenleving wel te realiseren zijn.
De bebouwingslinten binnen de gemeente kennen diverse karakteristieke panden. Belemmeringen om bij bijv. boerderijwoningen een mooie en passende invulling te kunnen geven zouden weggenomen moeten worden.

Op het financiële vlak is er nog het een en ander te realiseren nu de gemeente naast de wegvallende precarioheffing ook de oplopende jeugdkosten moeten compenseren. Daarbij heeft de organisatie haar nek uitgestoken, voorstellen gedaan en tekorten weten om te buigen. Er liggen ook weer kansen. De OZB is daarbij geen sluitpost, maar de provincie verlangt daarin duidelijke keuzes en zekerheden. Een klus die ambtelijk goed voorbereid is en nu ter besluitvorming voor ligt.

Als collegelid ervaar ik de openheid binnen de raad, de bereidheid tot meedenken en een constructieve houding, volgens mij levert dit een voldoende opmaat naar de echte oplossingen.

Ben Engberts
Wethouder ruimte en wonen, financiën, bedrijfsvoering