8 juli 2020

Column; Troost in onzekerheid

 

Op 12 juni verschenen er twee persberichten van de gemeente Oldebroek. Het ene bericht ging over de financiële toekomst van de gemeente en het andere over het financiële resultaat van 2019. Twee berichten met een zorgelijke ondertoon.


Het bericht over het financieel jaarresultaat was een bericht met een lichtpuntje. Hoewel er al rekening gehouden werd met een negatief resultaat bleek het resultaat toch minder negatief. In totaal is er 386.000 euro meer uitgegeven dan er binnengekomen is. De grootste tegenvallers zijn de al vaker genoemde gestegen zorgkosten voor jeugdzorg en WMO.


Het andere bericht ging over het sluitend krijgen van de perspectiefnota. Hoewel er een sluitende perspectiefnota aangeboden kan worden is er door het college gekeken naar aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden. Een belangrijke zin in het bericht is dat het college de lasten van de inwoners en ondernemers niet wil verhogen. Dat is voor de SGP een belangrijk uitgangspunt. Vorig jaar is echter wel de belasting verhoogd maar dit was en is een uiterste noodgreep. Daarom is het goed dat er weer gekeken wordt of dingen noodzakelijk zijn.


Beide berichten benoemen het coronavirus. Ook voor de gemeente zullen de financiële gevolgen ingrijpend zijn. Het geeft nog meer onzekerheid. Naast alle zorgen om de gezondheid geeft het ook financiële zorgen. Dit niet alleen bij de gemeente maar ook bij huishoudens. Het laat duidelijk zien dat de mens wikt maar God beschikt.


Onzekerheid is steeds meer invloed gaan hebben op ons dagelijks leven. Hoewel er al veel gebeurtenissen zijn geweest op deze wereld die de onzekerheid van het menselijk bestaan laten zien merken we het nu heel dichtbij. Niet alleen financieel maar ook wat betreft gezondheid. Belangrijk is het antwoord op de eerste vraag van de Heidelbergse Catechismus. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven?

 

Fractie SGP Oldebroek