20 december 2019

Inwoners Oldebroek betalen in 2020 fors meer aan afvalstoffenheffing

 

In de raadsvergadering van 12 december heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het invoeren van diftar in 2021 en het realiseren van een grondstoffenstation.

Hoe om te gaan met het huishoudelijk afval is de laatste jaren nogal een discussiepunt geweest in de gemeente Oldebroek. Een eerder voorstel heeft de raad destijds aan de kant geschoven maar nu is het voorstel van het college wel aangenomen.

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Volgend jaar betaalt een meerpersoonshuishouden in de gemeente Oldebroek € 309,84 en een éénpersoonshuishouden € 232,23. Dat is fors meer dan eerdere jaren. Redenen daarvoor zijn de gevolgen van Europese aanbestedingen, stijging van kosten en door hogere afvalstoffenbelasting. Tijdens de raadsvergadering hebben we daarom duidelijk aangegeven dat de duurzaamheidsmaatregelen al duidelijk effect hebben in de portemonnee van de inwoners van de gemeente. Dat vraagt alertheid in de te nemen maatregelen en de financiële consequenties daarvan goed in de gaten te houden.

Voor de SGP een reden te meer om diftar in te voeren. Daardoor heeft de inwoner zelf gedeeltelijk invloed op het tarief wat betaalt wordt. Gedeeltelijk omdat er een vast recht betaalt moet worden en een bedrag per lediging. Door het afval goed te scheiden kunnen inwoners hun container minder vaak aan de weg zetten.

Graag had de SGP gezien dat er een goed onderzoek gedaan was naar bronscheiding of nascheiding. Dit onderzoek is niet uitgevoerd maar er is uitgegaan van een aantal praktijkvoorbeelden. Dat vinden wij jammer maar omdat er wat moet gebeuren zijn wij van mening dat dit de beste optie is. Wij zien wel voordelen van het gekozen systeem. Samen met een grondstoffenstation zorg je ervoor dat de inwoner optimaal de verschillende afvalstromen kan afvoeren zonder extra containers. Wel hebben wij gevraagd om een locatie zoals de gemeentewerf open te houden zodat inwoners daar ook terecht kunnen. Dat het grondstoffenstation samen met de gemeente Nunspeet en Elburg wordt opgezet is voor ons positief.

Goede communicatie naar inwoners is heel erg belangrijk. Inwoners moeten goed weten wat wel en niet in de grijze container kan. Daar zal volgend jaar vol op ingezet worden. Ook moet er nog goed gekeken worden hoe het eventuele doelgroepenbeleid ingevuld zal worden. Er is nog een heleboel te doen maar de eerste stap is gezet.

Namens de SGP-fractie,

Erik Doornwaard